Paneriškės

Paneriškių viensėdis yra Vievio seniūnijoje, apie 11 km į pietryčius nuo Vievio miesto. Kaimas ribojasi su Vilniaus ir Trakų raj. savivaldybėmis. Paneriškės įsikūrusios kairiajame Neries upės krante, patenka į Neries regioninio parko teritoriją.

Paneriškių viensėdyje 2011 m. gyveno 2 žmonės: 1 vyras ir 1 moteris [2].

Tautosakos tekstus iš vietinių gyventojų rinko 2007 m. vykusios ekspedicijos Nerimi dalyviai. Leidinyje „Neris: 2007 metų ekspedicija“ užrašytas Reginos Kerdokienės iš Paneriškių pasakojimą apie šį ąžuolą: pasak moters, žygiuodamas į Rusiją prie ąžuolo ilsėjosi Napoleonas [7].

Paneriškės – Trakų dominikonų kaimas prie brastos per Nerį (Ponieryszki – 1784; Panaryszki – 1800) [7]. Į kaimą veda senkelis, einantis nuo kelio Vilnius – Kaunas. Greičiausiai turėjo vesti link brastos arba kelto per Nerį. Brasta buvo pažymėta ir topografiniame carinės Rusijos žemėlapyje [7]. Archeologas Feliksas Sliesoriūnas teigė, jog tikriausiai šioje vietoje sukilėliai norėjo tiesti tiltą, tačiau vėliau persigalvojo ir jį statė prie Airėnų [6].

Kaimas gali didžiuotis viena gražiausių vietų, iš kurių atsiveria Neries slėnio kraštovaizdis – Paneriškių regykla arba Plikasis kalnas (dar vadinama atodanga) [4, 7]. Nuo aukšto Paneriškių skardžio matomas upės vingis ir kelios salos, parko miškai. Čia taip pat auga reti, į Lietuvos raudonąją knygą įrašyti augalai: kalninė arnika, tamsialapis skiautalūpis, smėlinis eraičinas ir kt. [4]. Dėl šių priežasčių Paneriškių kaimas yra Siviliškių kraštovaizdžio draustinio teritorijoje.

Kaime, šalia gyvenamos sodybos ūkinių pastatų auga Paneriškių ąžuolas (kamieno apimtis – 4,70 m., aukštis – 21 m), paskelbtas valstybės saugomu gamtos paveldo objektu [5]. 2009 m. nulūžo ąžuolo viršūnė ir viena stambi šaka. Kol kas yra išlikusios gyvybingos dvi ąžuolo šakos.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gamtos paminklai : Rykantų I ąžuolas // Trakų krašto gamta. – Vilnius, 1999. – P. 41.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Malinauskas, Vidmantas. Gamtiniai kraštovaizdžio objektai // Elektrėnų krašto gamta = The nature of Elektrėnai. – Vilnius, 2002. – P. 89–97.
4. Paneriškių regykla. Neries regioninis parkas [interaktyvus]. – 2022 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <http://neriesparkas.lt/paneriskiu-regykla/>.
5. Rykantų I ąžuolas // Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 319.
6. Sliesoriūnas, Feliksas. 1830–1831 sukilimas Lietuvoje. – Vilnius, 1974. – P. 299.
7. Vaitkevičius, Vykintas. Vidurupis nuo Žeimenos iki Gegužinės. – Iliustr. // Neris : 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, 2013. – Kn. 3, p. 55–57.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.