Papiškės

Papiškės – kaimas Rudaminos seniūnijoje, 5 km nuo Rudaminos.

Papiškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 114 žmonių. Iš jų – 50 vyrų ir 64 moterys (2013 m.) [2].

Kalbininkas Jonas Jurkštas teigia, kad Papiškės – tai posesinis vietovardis, sudarytas nuo nelietuviško žodžio „popas“ [3].

Istorinės informacijos apie Papiškių kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [9]. Bendrojo pobūdžio informacija pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje [5] bei „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [6]. Apie Papiškių piliakalnį rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [4] ir Vykanto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija“[7]. Piliakalnis minimas „Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1973) bei „Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1993). Apie Papiškių piliakalnio tyrinėjimus rašoma leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais“ [1].

XIX a. pradžioje Rudaminos valščiuje minimas Popovščiznos (lenk. Popowszczyzna) kaimas, kuriame buvo 13 namų ir gyveno 55 gyventojai (41 katalikas, 5 pravoslavai ir 9 sentikiai) [8].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija Papiškių piliakalnis su gyvenviete.

Papiškių piliakalnis su gyvenviete įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio pr. m. e. pabaiga – I tūkstantmečio pradžia [8].

Pasak padavimų, piliakalnyje stovėjo bažnyčia, kuri prasmego. Dabar ši vieta įtraukta į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas Bronius Dakanis, Gintautas Zabiela. Vilniaus miesto ir rajono archeologijos paminklų žvalgymas 1987 m. / Jonas, Bronius Dakanis, Gintautas Zabiela // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1986/1987, p. 177.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 323]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 15.
4. Katalynas, Kęstutis. Papiškių piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T.2: Rytų Lietuva, p. 324.
5. Papiškės. Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 761.
6. Papiškės. Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 301.
7. Vaitkevičius, Vykintas. Papiškės, Rudaminos s-ja. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 87.
8. Papiškių piliakalnis su gyvenviete [Papiškių k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 24180]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
9. Popowszczyzna // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1887. – T. 8 (Perepiatycha-Pożajście), p. 806; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/806>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016, 2021.