Papiškės

Papiškių kaimas yra Vievio seniūnijoje, apie 11 km į rytus nuo Vievio miesto, apie 2,5 km į šiaurės rytus nuo geležinkelio Vilnius–Kaunas. Papiškės įsikūrusios kairiajame Neries upės krante, patenka į Neries regioninio parko teritoriją, taip pat šiek tiek teritorijos patenka ir į Sviliškių kraštovaizdžio draustinį. Papiškėse Bražuolė įteka į Nerį.

2011 m. duomenimis kaime gyveno 1 vyras (2011) [1].

Kaimas – ant Neries kranto, čia upėje yra trys rėvos, viena iš jų vadinama Zaviesų vardu. XVIII –XIX a. žemėlapiuose taip vadinama čia buvusi gyvenvietė. Greičiausiai Zaviesai – istorinis Papiškių pavadinimas [7].

Daugiausiai rašyta apie kaime esantį vieną seniausių archeologinių paminklų Elektrėnų savivaldybėje – Pugainių, Papiškių senovės gyvenvietę. Ji taip pat yra ir viena iš nedaugelio akmens amžiaus stovyklaviečių prie Neries. Senovės gyvenvietė į kultūros paveldo registrą įtraukta 2009 m. [4]. Apie šią archeologinę vietovę rašė Giedrius Kazlauskas [2, 3], taip pat Egidijus Šatavičius leidinyje „Neris tarp Vilniaus ir Kernavės“ [5] bei straipsnyje „Žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Rytų ir Pietų Lietuvoje“ [6].
Gyvenvietėje randama titnago skelčių ir nuoskalų, titnaginių rėžtukų, gremžtukų, įkotinių strėlių antgalių [3, 5, 7]. Gyvenvietė su titnaginiais radiniais priskiriama Svidrų kultūrai ir datuojama vėlyvuoju paleolitu (IX tūkst. pr. Kr. Ar net XI a. pr. Kr.). Pasak archeologo E. Šatavičiaus, kuris ir rado šią gyvenvietę 1998 m., ji priskirtina smėlinių gyvenviečių tipui [6].
2003 m. gyvenvietės pietiniame pakraštyje klojant požeminį elektros kabelį sunaikinta dalis kultūrinio sluoksnio.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kazlauskas, Giedrius. Archeologiniai paminklai // Elektrėnų kronika. – 2014, rugpj. 1–7, p. 7; Prieiga per internetą: <https://www.kronika.lt/archeologiniai-paminklai-skaitykime-mastykime-kalbekime-rasykime/>.
3. Kazlauskas, Giedrius. Radiniai (tęsinys) // Elektrėnų kronika. – 2014, rugs. 12–18, p. 7; Prieiga per internetą: <https://www.kronika.lt/radiniai-tesinys/>.
4. Pugainių, Papiškių senovės gyvenvietė [Papiškių k., Vievio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 33234]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/2537ba23-8fac-40c2-bb39-3b876d8f5fed>.
5. Šatavičius, Egidijus. Seniausioji priešistorė // Neris tarp Vilniaus ir Kernavės. – Vilnius, 2008. – P. 25–33.
6. Šatavičius, Egidijus. Žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Rytų ir Pietų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2004, p. 291–305; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2004/291-305.pdf>.
7. Vaitkevičius, Vykintas. Vidurupis nuo Žeimenos iki Gegužinės. – Iliustr. // Neris : 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, 2013. – Kn. 3, p. 57–59.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.