Parapijoniškės

Parapijoniškės – kaimas Rudaminos seniūnijoje.

Parapijoniškėse gyvena 93 žmonės. Iš jų – 49 vyrai ir 44 moterys (2013 m.) [1].

Kaime veikia privatus vaikų darželis „Saulės Spektras“, UAB „Premium Cocoa“ cechas, „Fasadus“, „KG Constructions“, „Dalilos studija“ ir kt.

Iki 1918 m. ši gyvenvietė vadinosi Michalovo [4].

Apie Parapijoniškių kaimą informacijos labai mažai. Trumpa informacija apie palivarką pateikiama 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Kaimas minimas Miroslavo Gajevskio (Mirosław Gajewski) leidinyje Historie z okolic Wilna [3] Jono Jurkšto knygoje Vilniaus vietovardžiai [2] bei Vietovardžių žodyne“ (Vilnius, 2007).

Yra žinoma, kad 1827 m. Michlovo (lenk. Michalowo) palivarke gyveno 9 žmonės. Visi jie buvo katalikai [5] Palivarkas priklausė grafui Tiškevičiui, kuris 1907 m. jį pardavė Parfianovičiams. Palivarkas buvo pervadintas į Parfianovo (liet. Parapijoniškės). Čia apsigyveno būsimas pirmas Rudaminos seniūnas, vienas iš bažnyčios fundatorių Romualdas Parfainovičius (Romuald Parfianowicz) (1892–1939) su šeima [4]. Parfianovičiai šiame kaime gyveno iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos. 1945 m. kaimas buvo pervadintas į „Parapijoniškės“ ir atiduotas kolchozui.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 314]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 40.
3. Gajewski, Mirosław. Historie z okolic Wilna: [Minimas Parapijoniškių palivarkas, p. 166 ]. – Wilno, 2007. – 243 [3] p.: iliustr.
4. Levicki, Jan. Pierwszy polski wójt gm. Rudomino: rok pamięci rodu Parfianowiczów. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2013, 5-11 wrzesnia, priedas „Rota“, p. 20.
5. Michałowo // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1885. – T. 6 (Malczyce-Netreba). – p. 309; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VI/309>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017