Pasieniai

Pasieniai – kaimas Zujūnų seniūnijoje, 6 km nuo Buivydiškių.

Šiuo metu kaime niekas negyvena (2021 m.)

Apie Pasienių kaimą informacijos labai mažai. Jis minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2) bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [9]. Apie Pasienių senovės gyvenvietę rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [2]. Apie Pasienių senovės gyvenvietės tyrinėjimus rašė archeologai Egidijus Šatavičius ir Algirdas Girininikas. Jų straipsnių yra Lietuvos istorijos instituto leidžiamame leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [1, 4–7]. Vietinių žmonių prisiminimų apie kaimą yra Vykinto Vaitkevičiaus knygoje Neris. 2007 metų ekspedicija“ [8].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo akmens amžių rodo Pasienių senovės gyvenvietės liekanos.

Yra žinoma, kad 1866 m. čia buvo du ūkiai, kuriuose gyveno 14 katalikų [9].

1993 m. Pasienių senovės gyvenvietė įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Girininkas, Algirdas. Naujos akmens amžiaus gyvenvietės Rytų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1978/79, p. 14-15.
2. Girininkas, Algirdas. Pasienių pirmoji stovyklavietė / Girininkas, Algirdas, Šatavičius, Egidijus // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 326.
3. Pasienių senovės gyvenvietė [Pasienių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16469]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Šatavičius, Egidijus. Pasienių 1-osios akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1992/93, p. 34-36.
5. Šatavičius, Egidijus. Pasienių 1-osios akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996/97 metais, p. 41-43.
6. Šatavičius, Egidijus. Pasienių 1-oji akmens amžiaus gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2001 metais, p. 34-36.
7. Šatavičius, Egidijus. Vilniaus rajono akmens amžiaus paminklų tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994/95, p. 28-29.
8. Vykintas Vaitkevičius. Neris. 2007 metų ekspedicija. Kn. 3. – Vilnius, 2010. – p. 120-121.
9. Granica // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1881. – T. 2 (Derenek – Gżack), p. 794. Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_II/794 >

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017, 2024