Pasieniai

Pasieniai – kaimas Zujūnų seniūnijoje, 6 km nuo Buivydiškių.

Kaime gyvena 1 žmogus (2013 m.) [3].

Apie Pasienių kaimą informacijos labai mažai. Jis minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Pasienių senovės gyvenvietę rašoma Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [2]. Apie Pasienių senovės gyvenvietės tyrinėjimus rašė archeologai Egidijus Šatavičius ir Algirdas Girininikas. Jų straipsnių yra Lietuvos istorijos instituto leidžiamame leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [1, 5-8].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo akmens amžių rodo Pasienių senovės gyvenvietės liekanos.

1993 m. Pasienių senovės gyvenvietė įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Girininkas, Algirdas. Naujos akmens amžiaus gyvenvietės Rytų Lietuvoje // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1978/79, p. 14-15.
2. Girininkas, Algirdas. Pasienių pirmoji stovyklavietė / Girininkas, Algirdas, Šatavičius, Egidijus // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 326.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Pasienių senovės gyvenvietė [Pasienių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 16469]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Šatavičius, Egidijus. Pasienių 1-osios akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1992/93, p. 34-36.
6. Šatavičius, Egidijus. Pasienių 1-osios akmens amžiaus gyvenvietės tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996/97 metais, p. 41-43.
7. Šatavičius, Egidijus. Pasienių 1-oji akmens amžiaus gyvenvietė // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2001 metais, p. 34-36.
8. Šatavičius, Egidijus. Vilniaus rajono akmens amžiaus paminklų tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1994/95, p. 28-29.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017