Pašilė

Viensėdis Želvos seniūnijoje, 8 km nuo Laumėnų.

Gyvena 2 žmonės (2011 m.) [1].  
 
Kaimo pavadinimas yra fiziografinės (gamtos) kilmės. Jis sudarytas iš priešdėlio pa- ir žodžio „šilas“ [3].
 
Pašilės kaimo vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3], apie Pašilės pilkapyną rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje” [2].
 
0,8 km į šiaurės vakarus nuo Pašilės viensėdžio, abipus kelio į Gursčius yra valstybės saugoma archeologinė vieta – Pašilės, Gursčių pilkapynas, kurį sudaro apie 80 pilkapių. Jų sampilai nuo 8-10 m iki 12-18 m skersmens ir 0,3-1,5 m aukščio. Dalies pilkapių sampilus juosia akmenų vainikai, dalies – grioviai. Dauguma didesnių pilkapių apardyta. Pilkapyno atsiradimo data: I tūkstantmečio II pusė – II tūkstantmečio pradžia. Vytauto Didžiojo karo muziejuje nuo 1935 m. laikomi du apdegę geležiniai siauraašmeniai pentiniai kirviai, kurie datuojami VI-VIII a. 1970 ir 1983 m. pilkapynas buvo žvalgytas [2].
 

Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkunskienė, Laima. Pašilės pilkapynas. – Bibliogr.: 1 pavad. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1,  d. 2: Rytų Lietuva. – P. 107.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 121.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016