Pasodninkai

Nykstantis kaimas Gelvonų seniūnijoje, 6 km nuo Gelvonų.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 6 (2011 m.) gyventojai, iš jų – 3 vyrai, 3 moterys [2].

Kaime yra į kultūros vertybių registrą įrašytas objektas – Pasodninkų piliakalnis [1].
Pasodninkų piliakalnis, Batarėja yra kaimo pietinėje dalyje, Širvintos dešiniajame krante, prie Širvintos santakos su bevardžiu upeliu. Piliakalnio šlaitai statūs, iki 20 m aukščio. Viršūnės aikštelė trikampė, 15 m ilgio, 10 m pločio. Žvalgytas 1970, 1983 m.
Piliakalnis datuojamas II tūkst. pradžia [3, 5].

Kaime yra senosios Lietuvos šventvietė – Batarėjos kalnas. Valstybės saugomas kaip piliakalnis. Turi vėlyvajam geležies amžiui būdingus įtvirtinimus. Pasakojama, kad čia „prapuolė bažnyčia po žemėm“, „panašu į bažnyčios stogą“ – piliakalnis esąs kareivių žemėmis užpilta bažnyčia [4]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Pasodninkų piliakalnis vad. Batareika: Pasodninkų kaimas. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-10-24]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
3. Širvintų rajono piliakalniai: [apie Pasodninkų piliakalnį, p. 52-53]. – Iliustr., Žml. // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 34-55.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Pasodninkai: Batarėjos kalnas // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 130.
5. Vaškevičiūtė, Ilona. Pasodninkų piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1. d.1: Rytų Lietuva, p. 296.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016