Pašulniškės

Pašulniškės – viensėdis Buivydžių seniūnijoje.

Viensėdyje gyvena 6 žmonės (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Pašulniškes informacijos beveik nėra. Vietovė minima 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich [4] bei Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne (Vilnius, 1976. T. 2). Šiek tiek informacijos apie Pašulniškių piliakalnį yra periodikoje [3] ir internete.

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų patvirtina šalia kaimo esantis, datuojamas I t-mečio II pusė – II t-mečio pradžios, Pašulniškių piliakalnis. Piliakalnį atardo 2005 m. archeologas Vykantas Vaitkevičiaus. Piliakalnis yra apaugęs mišku, tačiau pastebimi yra pylimai, grioviai, ir aikštelė.

Yra žinoma, kad 1864 m. Pašulniškėse buvo 3 namai, kuriose gyveno 64 katalikai [4].

2006 m. Pašulniškių piliakalnis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės

 reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas [2].


Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-08-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Pašulniškių piliakalnis [Pašulniškių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 31033]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-08-29]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Gajevski, Miroslav. Czasy prehistoryczne na terenach obecnej gminy bujwidzkie: historia // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2008, 14-20sierpnia, priedas „Rota“, p. 5.
4. Paszulniszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1886. – T. 7 (Netrebka-Perepiat). – p. 895; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/895>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017