Peteša

Kaimas Rudaminos seniūnijoje, 14 km į pietus nuo Vilniaus. Kaimą supa gražus ir tvarkingas Petešos miškas, kurį kerta Vilniaus–Lydos plentas. Per kaimą teka Petešos (Rudaminos intakas) upelis [1, 11, 6].

Peteša – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 50 gyventojų. Iš jų 23 vyrai ir 27 moterys (2013 m.) [2].

Kalbininko Jono Jurkšto teigimu, vietovardis Peteša yra hidronimas, kilęs nuo Petešos upelio pavadinimo [3].

Įdomios informacijos apie Petešą yra tapytojos, rašytojos, bibliotekininkės Irenos Fedorovič-Vasilevskos 2020 m. išleistame leidinyje „Dom przy drodze“ („Namas šalia kelio“). Knyga parašyta remiantis įvairių žmonių prisiminimais, spausdintiniais leidiniais bei archyvine medžiaga. Leidinys skiriamas kraštotyra besidomintiems skaitytojams. Jis gausiai iliustruotas pačios autorės darytomis ir archyvinėmis nuotraukomis. Gale pateikiamas panaudotų leidinių bibliografijos sąrašas [10]. Istorinių duomenų apie Petešą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [11]. Apie Petešos dvarą, kaip kultūros paveldo objektą, informacijos galima rasti knygoje „Lietuvos dvarai“ [8], „Lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ (Vilnius, 1987), „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [1] respublikinėje bei rajono spaudoje.

Istoriniuose šaltiniuose Peteša minima jau 1498 m. XVII a. minimas Petešos palivarkas. Amžių bėgyje Peteša priklausė garsioms Gornastajų (Minsko vaivados Jano Gornostajaus), Kapellechų (Vilniaus universiteto prof. Aloizo Kapellecho), Horainų giminėms. XIX–XX a. Peteša tapo Vankovičių nuosavybe. Vienas paskutiniųjų dvaro savininkų Stanislovas Vankovičius mirė 1937 m. Jis palaidotas šeimos kape Rudaminos kapinėse [4, 11].

Petešos dvaro sodyba kūrėsi nuo XVIII a. pabaigos. Iki šių dienų išlikęs ponų namas ir bokštas šalia jo, oficina, svirnas, sargo namas, keli ūkiniai pastatai, parkas [3, 8].

1992 m. Petešos dvaro sodyba įtraukta į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip regioninės reikšmės architektūrinis ir kraštovaizdžio paminklas [9].

Petešos dvaras yra gausiai lankomas šalies ir užsienio turistų. Nuostabiai gražios apylinkės, tai ne tik vieta, besidomintiems senaisiais Lietuvos dvarais, tai ir aktyvaus poilsio vieta, puikiai tinkanti jojimo pramogoms. Autentiškuose dvaro arklidžių pastatuose 2002 m. įkurtas Petešos žirgynas. 2005 metais įsteigta UAB „Petesha“, priklausanti Artūrui ir Rūtai Neimaniams. Įmonės veiklos kryptis – specialus žirgų rengimas kino filmų projektams ir kaskadinių triukų atlikimams [6, 7]. Neimanių dresuoti lietuviški žirgai yra pasirodę daugelyje filmų. Jais jojo kino žvaigždės Danielis Craigas, Jeremy Ironsas [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Brukas, Algirdas. Peteša // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 3, p. 357.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015-09-04]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 16, 48
4Kačinskaitė, Indrė. Petešos (Vilniaus raj.) dvaro oficinos autentiško fasado fragmentas: [2005, fotografija: spalvota reprodukcija] // Kultūros barai. – 2009, Nr. 2, p. 2 (virš.).
5. Kauzanas, Darius. Lietuvių žirgams – kino žvaigždžių liaupsės: vilniečių kaskadininkų augintiniai filmuojasi su garsiais pasaulio aktoriais. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2007, bal. 27, priedas „Savaitgalis“, p. 1, 5, 12.
6. Mikulevič, Irena. Keturkojai aktoriai iš Petešos: [apie žirgyną „Petesha“, įsikūrusį buvusiame Vankovičių (Wańkowicze) šeimos dvare Petešos kaime prie Rudaminos ir jo savininkus Rūtą ir Artūrą Nemanius]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2007, birž. 21-27, p. 1, 6.
7. Nemanienė, Rūta. Holivudo žvaigždžių mokykloje: [pokalbis su Vilniaus rajone Petešos kaime įsikūrusio žirgyno savininke, pirmąja Lietuvos moterimi kaskadininke Rūta Nemaniene, mokančia aktorius joti / užrašė Eglė Gerulaitytė]. – Iliustr. // Julius / Brigita. – 2009, Nr. 23 (birž. 6), Julius, p. 10-15.
8. Peteša. – Iliustr. // Lietuvos dvarai. – Vilnius, [2009]. – T. 2, p. 306-307.
9. Petešos dvaro sodyba [Petešos k., Rudaminos sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 912]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
10. Fiedorovič-Vasilevska, Irena. Petesza. – Iliustr. // Fiedorovič-Vasilevska, Irena. Dom przy drodze. – Vilnius, 2020. – P. 8-18.
11. Petesza // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. – T. 8 (Perepiatycha-Pożajście), 1887. – p. 23; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.2/441>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2009; 2021