Pilkapiai

Pilkapiai – kaimas Medininkų seniūnijoje, ankščiau vadinamas Kurganais (lenk. Kurhany).

Kaime gyvena 58 žmonės. Iš jų – 26 vyrai ir 32 moterys [1].

Istorinės informacijos apie Pilkapius yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6]. Apie kaimą rašoma Arūno Starzdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [5]. Informacijos apie Pilkapių totorių senąsias kapines galima rasti „Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašuose“ [2, 3]. Apie kapinių tyrinėjimus rašoma Arūno Starzdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [5], Fiodoro Pokrovskio leidinyje „Археологическая карта Виленской губернии“ [8]. Žmonių,1926 m. ir 1938 m. gyvenusių kaime, vardus, pavardes bei amžių galima rasti kunigo Juzefo Makarčyko knygoje Miedniki królewskie wczoraj i dziś“ [7].

XIX a. viduryje Šumsko valsčiuje (gminoje) minimas Kurganų kaimas, kuriame stovėjo 15 namų ir gyveno 105 katalikai bei Kurganų palivarkas, kuriame gyveno 5 žydai. XX a. pradžioje Kurganų kaime gyveno 222 gyventojai [5].

Į pietus nuo kaimo yra Pilkapių totorių senosios kapinės, vadinamos Totorių kapais. Tai vietinės reikšmės memorialinis paminklas, 2013 m. įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2013-04-11, p. 317]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Pilkapių totorių senosios kapinės // Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (tęsinys). – Vilnius. – 1977. – P. 28.
3. Pilkapių totorių senosios kapinės // Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas (1978-1990 m.). – Vilnius, 1993, D. 1, p. 112.
4. Pilkapių totorių senosios kapinės, vad. Totorių kapais [Pilkapių k., Medininkų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 32813]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Strazdas, Arūnas. Pilkapiai (Kuthany), Medininkų seniūnija // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. – P. 30-32. Prieiga prie internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf>.
6. Kurhany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1883. – T. 4 (Kęs-Kutno), p. 893; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/893>.
7. Makarczyk, Józef. Miedniki królewskie wczoraj i dziś. – Vilnius, 2022. – p. 241-252.
8. Покровский, Федор. Археологическая карта Виленской губернии. – Вильна, 1893. – Р. 58.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2022