Pilviškės

Pilviškės – kaimas Buivydžių seniūnijoje, Vilniaus rajono šiaurės rytuose, šalia Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos.

Kaime gyvena 32 žmonės (2013 m.) [2].

Apie Pilviškių kaimą rašoma istoriko Miroslavo Gajevskio (Mirosław Gajewski) leidinyje knygoje „Nasze podwileńskie ojczyzny“ [8]. Trumpos žinutės yra „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2) bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [9]. Apie Pilviškių pilkapyną rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1], „Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ [3], leidiniuose „Lietuvos TSR archeologijos atlasas“ (Vilnius, 1975). Apie pilkapyno tyrinėjimus rašoma leidiniuose „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [4, 6, 7].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų įrodo šalia kaimo Narbutiškių miške esantis Pilviškių pilkapynas datuojamas III–VII a. Pilkapyną sudaro žemės sampilai 6–10 m. skersmens ir 0,3–0,5 m. aukščio. Pilkapiai yra iš visų pusių pelkių supamoje pakilumoje. Yra daug senų duobių [4, 6, 7].

Daugiau nei prieš 3 šimtmečius Pilviškės ir jų apylinkės priklausė karmelitų vienuolynui Vilniuje. Pirmasis paminėjimas dokumentuose yra 1557 m., kai Pilviškių savininku buvo kunigas Voitechas Levantovičius (lenk. Wojciech Lenartowicz). 1842 m. Pilviškių dvarą ištiko tas pats likimas, kaip ir kitas bažnyčios valdas – dėl caro potvarkio jie buvo perkelti į valstybės iždą [8].

Yra žinoma, kad 1864 m. Pilviškių kaime buvo 1 ūkis, kuriame gyveno 15 katalikų [9].

1930 m. Pilviškės buvo gana didelis kaimas, kuriame buvo 38 valstiečių ūkiui ir gyveno beveik 200 žmonių [8].

1992 m. Pilviškių pilkapynas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [5].


Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Pilviškių pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1. D. 2: Rytų Lietuva, p. 327.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-11-11, p. 313]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973. – P. 207.
4. Ostrauskas, Tomas. Pilviškių senovės gyvenvietė. – Schem., iliustr. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2000, p. 81-82.
5. Pilviškių pilkapynas. [Joniškių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5647]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2021-02-19]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
6. Vaitkevičius, Vykintas. Pilviškių pilkapynas. – Schem., iliustr. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2000, p. 81-82.
7. Vaitkevičius, Vykintas. Pilviškių senovės gyvenvietė / Vaitkevičius Vykintas, Dapkevičius Vytenis. – Schem., iliustr. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2002, p. 32-34.
8. Gajewski, Mirosław. Pilwiszki. – Iliustr. // Gajewski, Mirosław. Nasze podwileńskie ojczyzny. – Wilno, 2002. – P. 42-46. E.l versija -<https://kresy.genealodzy.pl/obce/nasze_podwilenskie_ojczyzn.pdf.>
9. Pilwishki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. – T. 8 (Perepiatycha-Pożajście). – p. 147; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VIII/147>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021