Prūdiškės

Prūdiškės – kaimas Juodšilių seniūnijoje, 15 km į pietus nuo Vilniaus. Kaime, užtvenkus Petešos upelį (Rudaminos intakas), atsirado Prūdiškių tvenkinys, užimantis 5,3 ha ploto.

Gyventojų skaičius – 316. Iš jų 165 vyrų ir 151 moterų (2013 m.) [1].

Yra koplyčia, pensionatas. Prūdiškių pensionatas, kaip socialinė įstaiga, savo veiklą pradėjo 1946 metais. Šiuo metu jame gyvena 150 visiškai valstybės išlaikomų globotinių, sergančių psichikos ligomis. Jam priklauso 85,5 ha žemes. Pensionatas turi savo veikiančias kapines [2, 3, 8].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Prūdiškių kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [5], „Mažojoje lietuviškoje enciklopedijoje“ [4], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [6] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [9]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Apie Prūdiškių kaimo istoriją turima labai mažai duomenų. Žinoma tik, kad XIX a. Prūdiškių dvare buvo 2 namai, kuriose gyveno 15 žmonių. Visi jie buvo katalikai [9]. Iki XX a. dvaras priklausė Godlevskiams, vėliau – kunigui Sličkai. 1935 m. kunigas dvarą kartu su žeme pralošė kortomis, ir visas jo turtas atiteko bankui [2].

1934–1939 m. Prūdiškėse veikė Žemės ūkio mokykla [5].

1992 m. Prūdiškių buv. dvaro sodybos fragmentų kompleksas įtrauktas į Nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą ir saugomas valstybės [7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2015-09-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Istorija. Prūdiškių pensionatas. 2009 [žiūrėta 2009-12-17]. Prieiga per internetą: <http://prudiskiusgn.lt/?page_id=11>.
3. Nemanytė, Monika. Aplankytas dar vienas pensionatas – Prūdiškėse. – Iliustr. // Klubo „13 ir Ko“ žinios. – 2007, Nr. 3, p. 10-13.
4. Prūdiškės // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p.
5. Prūdiškės // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 457.
6. Prūdiškės // Visuotinėje lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2011. – T. 19, p. 193.
7. Prūdiškių buv. dvaro sodybos fragmentai [Prūdiškių k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 915]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2021-03-04]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
8. Prūdiškių pensionatas. – Iliustr. // Tūkstantmečio knyga: Pažintis su Lietuva. – Vilnius, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 212.
9. Prudziszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1889. – T. 9 (Pożajście-Ruksze). – p. 77; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IX/77>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2021