Ramoniškiai

Sunykęs kaimas Širvintų rajone.

Statistikos departamento duomenimis kaime niekas negyvena (2011 m.) [1].

Kaime yra senosios Lietuvos šventvietė – Praustuvės akmuo. Minimas prie Praustuvės upelio (dešinysis Neries intakas).

,,Didelis didelis akmuo“. Pasakojama, kad čia vaidendavosi: kartą važiavo žmogus, kažkas jam įvertė į vežimą kelmą – arklys traukia sukaitęs, žmogus žiūri – akmuo įverstas. Šioje vietoje dažnai pasirodo velnias, pasivertęs kokiu nors pažįstamu žmogum, ir tai sukiršina kaimynus [2]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-11-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Ramoniškiai I: Praustuvės akmuo.  // Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 134-135.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2015; 2016