Raudondvaris

Kaimas Riešės seniūnijoje, įsikūręs ant nedidelio Raudondvario ežerėlio kranto, prie Vilniaus–Molėtų plento. Tai vienas iš septynių Lietuvoje esančių Raudondvarių.

Raudondvaris – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 271 gyventojas (2013) [2].

Kaime veikia jojimo sporto klubas „Civinskų žirgai“, kuris užsiima žirginio sporto plėtra, populiarinimu Lietuvoje ir už jos ribų. Sporto klube auginami ir prižiūrimi apie 30 sportinių veislinių žirgų: žemaitukai, Lietuvos jojamieji, Hanoverio, Trakėnai, Holšteino, poni veislės. Klube organizuojami ir vykdomi kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo, turistiniai, parodomieji renginiai, sporto varžybos ir sporto šventės [1]. Yra restoranas „Žaldokynė“.

Vertingos istorinės informacijos apie Lavoriškių kaimą ir jo apylinkes yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [9]. Turistinės informacijos apie šią vietovę galima rasti keliaujantiems po Lietuvą bei Vilniaus rajoną skirtose Algimanto Semaškos knygose: „Lietuvos keliais“ [6], „Po Lietuvą“ [7], „Kelionės iš Vilniaus“ [5] bei Varšuvoje (Lenkija) išleistame leidinyje Litwa: Podróż sentymentalna“ [10].

Raudondvario, dar vadinamas Puzinų, dvaras minimas nuo XVIII amžiaus. Nuo XIX a. antrosios pusės iki Antrojo pasaulinio karo dvaras priklausė Senkievičiams. Dvaro sodyba sunyko, kai čia buvo įsikūręs Gulbinų tarybinio ūkio centras, garsėjęs auginamais kalakutais.

Tačiau tikras lobis besidomintiems dvarų architektūra – išlikęs dvaro lobynas. Tai valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Anot medinės dvarų architektūros tyrinėtojos Dalės Puodžiukienės, Raudondvario dvaro lobynas, pastatytas 1764 m., gražiausiais ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Vidurio Europoje [5, 8, 10]. Šalia dvaro yra parkas [3].

1992 m. Raudondvario (Gulbinų Raudondvario) buv. dvaro sodybos fragmentų kompleksas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Civinskų žirgai [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-09-28]. Prieiga per internetą: <http://www.civinskuzirgai.lt>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Isokas, Gediminas. Raudondvario parkas // Isokas Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 383-384.
4. Raudondvario (Gulbinų Raudondvario) buv. dvaro sodybos fragmentai [Raudondvario k., Riešės sen., Vilniaus r.; u. k. 917]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-09-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Semaška, Algimantas. Raudondvaris. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Kelionės iš Vilniaus. – Vilnius, 2005. – P. 77-78.
6. Semaška, Algimantas. Raudondvaris. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Lietuvos keliais: Turisto žinynas. – Vilnius, 2008. – P. 630.
7. Semaška, Algimantas. Raudondvaris. – Iliustr. // Semaška, Algimantas. Po Lietuvą: knyga visiems norintiems gerai pažinti gimtąjį kraštą. – Vilnius, [2002]. – P. 672.
8. Semaškaitė, Ingrida. Raudondvaris: Vilniaus rajonas. – Iliustr. // Semaškaitė Ingrida. Dvarai: spindesys ir skurdas: Lietuvos dvarų likimai. – Vilnius, [2008]. – P. 384.
9. Czerwony dwór // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1900. – T. 15. D. 1 (Abablewo-Januszowo). – p. 375; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XV_cz.1/375>.
10. Jackiewicz, Mieczysław. Raudondvaris // Jackiewicz, Mieczysław. Litwa: Podróż sentymentalna. – Warszawa, 2006. – P. 132.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2017