Raveliai

Raveliai – viensėdis Baltosios Vokės seniūnijoje, įsikūręs  Rūdninkų girioje, 4 km į rytus nuo Baltosios Vokės. Iki 2017 m. viensėdis priklausė Jašiūnų seniūnijai. Nuo 2017 m. liepos 1d. vietovė prijungta prie Baltosios Vokės seniūnijos teritorijos. Ravelių viensėdis priklauso Rūdninkų parapijai.

Pagal seniūnijos gyventojų sąrašus gyvenamąją vietą Raveliuose deklaruoja 7 žmonės.

Rašytiniuose šaltiniuose informacijos apie gyvenvietę beveik nėra.  Ją tik trumpai mini  Stanislovas Buchaveckas knygoje ,,Šalčios žemė“ , kaip kaimelį, įsikūrusį prie Merkio [1]. Taip pat trumpa užuomina yra Mečislavo Machuliako knygoje ,,W dolinie Mereczanki“ [2].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius,  1992, p. 234.
2. Machulak, Mieczysław. W dolinie Mereczanki. Gminy i miejscowości w dorzeczu Mereczanki.  – Połaniec, 2014, p. 139, 142.

Parengė:  Kristina Slavinska (Šalčininkų SVB) 2021