Rizgonys

Kaimas Veprių seniūnijoje, 3 km į pietvakarius nuo Veprių miestelio, 4 km į šiaurę nuo Jonavos rajono Upninkų miestelio.

Kaime gyvena 3 žmonės (2011) [2].

Rizgonių kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis kilęs iš asmenvardžio – buvusio tėvavardžio Rizgonis (Rizgo sūnus). Asmenvardis Rizgas (Rizgys, Rizg–elis) sietinas su žodžiu „rizgus“ (sunkiai suprantamas, neaiškus ar barningas) [4].

Apie Rizgonių kaimą rašė muziejininkas, kraštotyrininkas Jonas Žentelis monografijoje „Vepriai” [5, 6], apie kaime esančią senąją šventvietę – Rizgonių Kaukakalnį informacijos yra Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija” [3], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [4].  Šiek tiek informacijos yra internete.

Kaime iki 1940 m. buvo 30 sodybų, gyveno 120 žmonių.
1977 m. kaime įkurtas Rizgonių nerūdinių statybinių medžiagų kombinatas. Jame dirbo 370 darbininkų. Aštuntojo dešimtmečio viduryje į karjerą nuo Jonavos geležinkelio stoties buvo nutiestas plačiojo geležinkelio vienas kelias ir plentas. Plečiantis žvyro karjerui buvo nugriautos sodybos, o jose gyvenę žmonės iškeldinti. Rizgonių kaimo vieta yra vieno didžiausių Lietuvoje Rizgonių žvyro karjero viduryje [5].
Pietrytinėje karjero dalyje yra išsaugoti senkapiai, vad. Švedkapiais [6].

1999 m. buvusio Rizgonių kaimo atminimui pastatytas kryžius ir atminimo akmuo su užrašu: Šioje vietoje buvo Rizgonių kaimas. Jame gyveno 120 žmonių ” [1].

Ties Rizgonių kaimu, prie Šventosios upės, yra rajono savivaldybės Dubakalnio kraštovaizdžio draustinis (40 ha), buvusi įspūdingų kadagių augimvietė, šiuo metu beišnykstanti.

0,4 km į vakarus nuo Šventosios upės dešiniojo kranto, 0,35 km į rytus nuo kaimo kapinių (kitapus Malkupio), 0,1 km į vakarus nuo kelio Rizgonys–Bečiai, Malkupio dešiniojo kranto aukštumos kyšulyje nurodoma senoji šventvietė – Rizgonių Kaukakalnis [3].
 

Literatūra ir šaltiniai

1. Mano šeima ir Rizgonių kaimas. – Iliustr. // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 966-970.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą:<http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
 3. Vaitkevičius, Vykintas. Ukmergės rajonas: [apie  Rizgonių Kaukakalnį, p. 174-175). – Iliustr. // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 143-187.
4.  Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 104.
5.  Žentelis, Jonas. Ūkinė veikla Veprių valsčiuje: pramonė, verslas, prekyba: [apie Rizgonių nerūdinių statybinių medžiagų kombinatą, p. 429-430] / Jonas Žentelis, Audronė Žentelytė. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 429-449.
6. Žentelis, Jonas. Veprių valsčiaus kapinės: [apie Rizgonių kapines, p. 1012]. – Iliustr. // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 1002-1018.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2014; 2016