Sabališkės

Sabališkės yra kaimas Elektrėnų seniūnijoje, apimantis dalį greitkelio Vilnius–Kaunas, kitoje kelio pusėje nei Elektrėnai.

Sabališkėse gyvena 19 žmonių: 9 vyrai ir 10 moterų (2011) [3].
Kaimo pavadinimas kilęs nuo žodžio „sabalas“ [5], kuriuo anksčiau vadintos miškinės kiaunės, greičiausiai gyvenusios šiose vietovėse.

Apie Sabališkių kaimą surinktus pasakojimus surinko ir užrašė kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė, jie sudėti į tautosakos rinkinius „Ar meni tų ažerų“ [8] ir „Buvom“ [7].
Anksčiau kapinės ir dalis dabartinės Elektrėnų miesto teritorijos priklausė Sabališkėms.  Dėl to Sabališkių vardu pavadinta gatvė šiaurinėje Elektrėnų dalyje, einanti išilgai viso miesto bei Elektrėnų miesto kapinės (Sabališkių kapinės). Sabališkių kapinėse yra XIX a. mūrinė koplyčia, kurios viršuje – metalinis kryžius. Koplyčia, vadinama Sabališkių, pradėta statyti kaip varpinė, o užbaigta kaip De Raesų ir Broel Pliaterių antkapis [4], mauzoliejinė koplyčia [2]. Joje yra Abromiškių dvaro šeimininkų kapai [6].
Sabališkių kapinės suskaitmenintos (žr. adresu).

Senajam Sabališkių kaimo atminimui Elektrėnų savivaldybės literatų klubo „Strėva“ narė Kazimiera Akulevičiūtė-Drūtienė yra sukūrusi eilėraštį [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Akulevičiūtė-Drūtienė, Kazimiera. Išnykusiam kaimui [eilėraštis] // Brydės : Elektrėnų savivaldybės literatų klubo „Strėva“ kūrybos almanachas. – Kaunas, 2007. – P. 30–31.
2. De Reusų mauzoliejinė koplyčia // Kultūros paminklų enciklopedija : Rytų Lietuva. – Vilnius, 1998. – T. 2, p. 44–45.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Jankevičienė, Algė. Laiptuoto tūrio koplytėlės: [Sabališkių kapinių koplytėlė] / Algė Jankevičienė; J. Jankevičiaus nuotr. [Nr. 25]. – Nuotr. // Lietuvos mūrinės koplytėlės. – Vilnius, 2004. – P. 56.
5. Kraštotyra, tautosaka: Vietovardžių kilmės prielaidos // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 171–174.
6. Misius, Kazys. Elektrėnų švč. Mergelės Marijos kankinių karalienės bažnyčia [ir Sabališkių kapinių koplyčia] // Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas. – Vilnius, 2008. – P. 79.
7. Sabališkės : [gyventojų pasakojimai] // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 77–82.
8. Sabališkės, k. // Ar meni tų ažerų? : Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 70–75.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2022.