Šakaldonys

Šakaldonys yra apie 10 km į pietus nuo Elektrėnų, apie 5,5 km į šiaurės vakarus nuo Semeliškių.

Šakaldonių kaime gyvena 31 žmogus: 18 vyrų ir 13 moterų (2011) [1].

Iš Šakaldonių kilęs knygnešys Vincas Balasevičius (1878–1964) [2, 3]. Jis buvo ūkininkas, turėjo 30 ha žemės. V. Balasevičiui yra skirtas ąžuoliukas Knygnešių giraitėje.
Šakaldonių kaime 1965 m. gimė Gintaras Makarevičius – tapytojas, scenografas, kino režisierius, teatro dailininkas [4].

Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų“ [7] ir Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [8] užrašyti keli Šakaldonių gyventojų pasakojimai apie kaimo pavadinimo kilmę, gyvenimą, legendas. Pateiktos senų žemėlapių kopijos. Pasakojimus surinko ir užrašė kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė.

Šakaldonyse buvo mokykla. Apie čia dirbusius mokytojus šiek tiek rašyta leidinyje „Čižiūnų židinio šviesa“ [5]. 1919–1940 m. čia mokytojavo (ir buvo vedėju) Jonas Vyšniauskas, 1921 m. – Petronėlė Tendziulytė, 1943–1948 m. – Julija Pakerytė-Prazdeckienė.

1975 m. „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [6] minima Šakaldonyse esanti piliakalniu vadinama kalvelė.

Literatūra ir šaltiniai

  1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
  2. Kaluškevičius, Benjaminas. Balasevičius Vincas (1878 10 04–1964 09 22) // Benjaminas Kaluškevičius; Kazys Misius. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai, 1864–1904. – Vilnius, 2004. – P. 42.
  3. Kulikienė, Jadvyga. Šakaldonių šviesuolis: [Vincas Balasevičius] // Trakų krašto knygnešiai. – Trakai, 1990. – P. 18–19.
  4. Makarevičius Gintaras: [dailininkas, scenografas, kino režisierius]. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – [T.] 14, p. 77–78.
  5. Račkauskas, Kazys. Čižiūnų židinio šviesa : mokyklos istorijos paveldas. – Vilnius, 2014. – 479, [1] p.
  6. Šakaldonys // Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1975. – T. 2, p. 159.
  7. Šakaldonys, k. // Ar meni tų ažerų?: Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 148–149.
  8. Šakaldonys: [gyventojų pasakojimai] // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 240–242.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2019.