Salos

Salos  ̶  kaimas Baltosios Vokės seniūnijoje, įsikūręs prie Merkio, 5 km į rytus nuo Baltosios Vokės. Kaimą supa Rūdninkų giria. Iki 2017 m. kaimas priklausė Jašiūnų seniūnijai. Nuo 2017 m. liepos 1 d. jis yra prijungtas prie Baltosios Vokės seniūnijos teritorijos.

Kaimas priklauso II Rūdninkų seniūnaitijai [2]. Kaime niekas negyvena. Likę 3 namai naudojami kaip vasarnamiai.

Rašytiniuose šaltiniuose informacijos apie kaimą beveik nėra. Jis tik trumpai minimas istoriko kraštotyrininko Stanislovo Buchavecko knygoje ,,Šalčios žemė“ [1].  Autorius teigia, kad XIX a. Salose buvo palivarkas.  Mečislavo Machulako (Mieczysław Machulak) knygoje ,,W dolinie Mereczanki“ rašoma, kad 1930 m. kaimą sudarė 2 viensėdžiai [2].

Literatūra ir šaltiniai:

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė.  ̶  Vilnius, 1992, p. 230, 234.
2. Machuliak, Mieczysław. W dolinie Mereczanki.  ̶  Połaniec, 2014, p. 142.

Parengė:  Kristina Slavinska (Šalčininkų SVB) 2019