Šaltupė

Kaimas yra Vievio seniūnijoje, 1 km į šiaurės rytus nuo Balceriškių. Per kaimą eina kelias Pylimai–Paneriai.

Gyventojų surašymo duomenimis 2021 m. Šaltupės kaime gyveno 12 žmonių: 5 vyrai ir 7 moterys (2021) [2].

Per kaimą teka upė Aliosa.

Daugiausiai informacijos galima rasti apie į vakarus nuo kaimo esančius Paaliosės (arba Padaliosios, Pamiškės) pilkapius (IX–XII a.). Apie juos dar 1893 m. yra rašęs Fiodoras Pokrovskis Vilniaus gubernijos archeologiniame žemėlapyje [7], taip pat pilkapiai minimi Broniaus Dakanio straipsnelyje „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [1]. Paaliosės pilkapiai aprašyti leidinyje „Lietuvos TSR archeologijos atlasas“ [3]. Pilkapius 1951 ir 1971 metais tyrinėjo ir tyrimus aprašė Alfonsas Tautavičius [5, 6].
Pilkapiai yra įtraukti į kultūros vertybių registrą [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Dakanis, Bronius. Paaliosės pirmasis pilkapis // Kultūros paminklų enciklopedija // Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 39.
2. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
3. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. – Vilnius, 1977. – T. 3, p. 74–75; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladlibrary/140/1-92.pdf>.
4. Paaliosės, Padaliosios, Pamiškės pilkapis [Šaltupės k., Vievio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 16445]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/1425b571-b904-484e-82b0-e8f42e00871f>.
5. Tautavičius, Alfonsas. 1971 metų žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių, Vilniaus rajonuose ataskaita. – Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 7, ap. 1, b. 146, p. 85; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/1532/45-98.pdf>.
6. Tautavičius, Alfonsas. Archeologinės išvykos į Lentvario, Trakų ir Vievio valsčius 1950 05 06–12 d. dienoraštis. – Lietuvos istorijos instituto rankraštynas, b. 11, p. 13–15, 30; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladreports/65/1-43.pdf>.
7. Покровский, Федор Васильевич. Археологическая карта Виленской губернии. Вильна. – Vilnius, 1893. – P. 70; Prieiga per internetą: <http://www.lad.lt/data/com_ladlibrary/145/1-89.pdf>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.