Savičiūnai

Kaimas Vilniaus rajone, apie 25 km nuo Vilniaus ir 6 km į pietryčius nuo Rukainių. Netoli kaimo yra Kūlių (dar vadinamas Savičiūnų) tvenkinys. Tvenkinio plotas apie 2 km².

Savičiūnai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 187 gyventojų (2013 m.) [2].

Kaime yra parduotuvė, gaisrinė, kultūros centras.

1962 m. Savičiūnų kaime gimė poetas bei dainų autorius ir atlikėjas, medžio drožėjas Viačeslav Zenkevič. Yra išleistas šio autoriaus poezijos rinkinys ,,Wśród kwiatów zimnych gwiazd“ („Tarp šaltų žvaigždžių žiedų“) (Vilnius, 2018 m.) [6].

Istorinės informacijos apie Savičiūnus yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [8]. Bendrojo pobūdžio informacija pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [4] bei „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [5]. Apie Savičiūnų senovės gyvenvietės tyrinėjimus rašė archeologas Linas Girlevičius leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [1].

Archeologų teigimu, Savičiūnai – gana sena gyvenvietė. Savičiūnų senovės gyvenvietės tyrinėjimo metu aptikta XIII–XIV a., XVI–XVII a. būdingų buitinės keramikos fragmentų, archajiškos liejimo formelės fragmentas. Šie radiniai leidžia teigti, kad tyrinėtame sklype ir aplinkinėse teritorijose gyventa ilgą chronologinį laikotarpį [1].

Yra žinoma, kad 1864 m. Savičiūnų kaime buvo 11 namų ir gyveno 146 katalikai [8].

Savičiūnų kaimo gyventojus aptarnauja Vilniaus rajono centrinės bibliotekos Savičiūnų kaimo filialas. Biblioteka įkurta 1961 metais. Bibliotekos kraštotyros fondą sudaro apie 30 spaudinių, kartotekoje sukaupta virš 50 aprašų. Skaitytojams įrengtos 2 kompiuterizuotos darbo vietos.
2007 m. bibliotekai suteiktas Francišako Baguševičiaus vardas. Baltarusių poetas ir prozininkas gimė netoliese esančiame Svironių kaime [3, 7].

2001 m. ant Savičiūnų bibliotekos pastato buvo iškilmingai atidengta Francišakui Bahuševičiui skirta memorialinė lenta. Bibliotekoje nuolat veikia spaudinių paroda, skirta poeto gyvenimui ir kūrybai [3, 7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Girlevičius, Linas. Savičiūnų senovės gyvenvietė. – Schem., iliustr. – Santr. angl. // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2007, p. 70-73.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Pačkovska, Česlava. Sunkaus likimo dainius – bibliotekos globėju: Savičiūnų bibliotekai suteiktas Francišeko Boguševičiaus vardas. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2007, geg. 3-9, p. 1.
4. Savičiūnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p.169.
5. Savičiūnai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1987. – T. 3, p. 636.
6. Viačeslavas Zenkevičius //Polska pogoń poetycka = Lenkų poetinė vytis: antologia polskiej poezji Litwy. – Portr. – Vilnius, 2019. – P. 299.
7. Pačkovska, Česlava. Pieśniarz ciężkiej doli – patronem biblioteki: bibliotece w Sawiczunach nadano imię Franciszka Bahuszewica. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2007, 3-9 maja, p. 1, 3.
8. Sawiczuny // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1889. – T. 10 (Rukszenice-Sochaczew). – p. 346; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/346>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2021