Šeiniūnai

Kaimas Gelvonų seniūnijoje, šiaurinėje Gelvanės ežero pakrantėje.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena 8 (2011 m.) gyventojai, iš jų – 3 vyrai, 5 moterys [2].

Šeiniūnuose gimė žymus rašytojas Ignas Jurkūnas (1889-1959), vėliau pagal kaimą pasivadinęs Ignu Šeiniumi.

Igno Šeiniaus gimtosios sodybos vieta Šeiniūnų kaime įtraukta į kultūros vertybių registrą [3].

1989 m., minint I. Šeiniaus šimtąsias gimimo metines, rašytojo gimtosios sodybos vietoje buvo pastatytas paminklas Ignui Šeiniui (skulpt. Ipolitas Užkurnys). Tai ąžuolinis stogastulpis su rašytoją vaizduojančia statula ir išskobtais įrašais (nurodytas vardas, pavardė, slapyvardis, gyvenimo metai, žymiausių kūrinių pavadinimai) [1].
 
Apie lankymąsi Šeiniūnuose vaikystėje ir 1979 bei vėlesniais metais pasakoja teisininkas, rašytojas, Igno Šeiniaus sūnus Irvis Šeinius (1922–2010) autobiografinėje knygoje „Šiaurės Lotynija“ [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Banionis, Juozas. Igno Šeiniaus gimtosios sodybos vieta. – Iliustr. // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1. d. 1: Rytų Lietuva, p. 298.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Sodybos vieta: Šeiniūnų k. Kultūros vertybių registras. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos [interaktyvus]. 2007-2010 [žiūrėta 2016-10-24]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.
4. Šeinius, Irvis. Šiaurės Lotynija: romanas. –  Vilnius, 2002, p. 30-31 ir kt.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2011; 2016