Semeniškiai

Kaimas Širvintų rajone, 1 km nuo Kernavės.

Statistikos departamento duomenimis kaime gyvena  5 gyventojai (2011 m.). Iš jų – 2 vyrai, 3 moterys [1].

Kaime yra dvi senovės gyvenvietės – Semeniškių I gyvenvietė ir Semeniškių II gyvenvietė.

Semeniškių senovės gyvenvietė. Yra apie 0,3 km į šiaurę nuo kaimo, abipus Kernavėlės žiočių, Neries dešiniojo kranto I viršsalpinės terasos pakraštyje. Plotas apie 7,5 ha. Vilniaus universiteto archeologinė ekspedicija (vadovas Aleksejus Luchtanas) 1989 m atliko žvalgomuosius tyrimus, Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus rezervato archeologinė ekspedicija (vadovas Vytautas Ušinskas) 1990 m ištyrė 24 m² plotą Kernavėlės dešiniajame krante. Rasta nežymiai šlifuotų titnago dirbinių ir skelčių, lipdytinės ryškiai brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos, molinis dvigubo nupjautinio kūgio pavidalo verpstukas, geležies gargažių. Čia gyventa neolite ir mūsų eros I tūkstantmečio pradžioje ; II tūkstantmečio I pusėje šioje vietoje buvo lydoma geležis [2].
 
Kaime yra 2 senosios Lietuvos šventvietės: akmenys Kunigas (Ksiądz) ir Avinas (Baran). Abu akmenys yra Neryje netoli vienas nuo kito ir tarpusavyje painiojami. Pagal išvaizdą (panašumą į avino galvą) Avinu laikytinas akmuo yra Neryje 0,3 km aukščiau Kernavės up. žiočių, 60 m į vakarus nuo Drazdauskų sodybvietės, apie 12 m nuo dešiniojo upės kranto. Akmens viršutinėje dalyje yra du gūbriai, primenantys avino ragus [3, 4]. 
 
Kunigo akmuo yra aukščiau Avino, 90 m į šiaurės vakarus nuo atraminio elektros tiekimo linijos stulpo, apie 20 m nuo dešiniojo upės kranto. Tarp Kunigo ir kranto yra dar vienas nemažas, netaisyklingos piramidės formos akmuo. Pasakojama, kad prie to akmens prigėręs kunigas [3, 4]. Apie šiuos akmenis galima paskaityti archeologo Vaitkevičiaus Vykinto knygoje  „Neris: 2007 metų ekspedicija“ [3].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-11-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Luchtanas, Aleksejus. Semeniškių senovės gyvenvietė // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1996. – T. 1, d. 1: Rytų Lietuva, p. 297.
3. Vaitkevičius, Vykintas. Neris: 2007 metų ekspedicija. – Vilnius, [2013]. – Kn. 3., p. 96-97.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Semeniškiai: Akmenys Kunigas (Ksiądz) ir Avinas (Baran).  // Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 136-137.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2015; 2016