Senasalis

Kaimas Vilniaus rajone, 6 km į rytus nuo Rakonių. Kaimo pietvakariuose plyti Katutiškių miškas.

Senasalis – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 64 gyventojai (2013 m.) [2].

Yra pradinė mokykla [8], koplyčia, paštas. Mokykla įkurta 1968 metais [5, 7]. Mokykloje veikia kraštotyros [3, 4] bei akmenų ir žaislų muziejai [6, 7].

Rašytiniuose šaltiniuose informacijos apie Senasalį labai mažai. Vertingų istorinių duomenų pavyko surasti tik 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [8]. Šiek tiek informacijos yra periodinėje spaudoje ir internete.

Yra žinoma, kad 1865 metais Senasalyje buvo 18 namų, kuriose gyveno 179 gyventojai. Iš jų – 166 katalikai ir 13 žydų [9].

Senasalio bei aplinkinių kaimų ir viensėdžių gyventojus aptarnauja 2009 metais įkurtas Vilniaus rajono savivaldybės Centrines bibliotekos Senasalio kaimo padalinys. Pradiniam bibliotekos fondui sukomplektuoti buvo panaudoti uždaryto Mažosios Riešės filialo spaudiniai. Skaitytojams įrengtos dvi kompiuterizuotos darbo vietos [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Baranovskaja, Irena. Dar viena kaimo biblioteka: [apie Vilniaus r. Centrinės bibliotekos Senasalio kaimo filialo atidarymą]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis – 2009, gruod. 3-9, p. 2.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Levicki, Jan. Išsaugoti ateities kartoms: [apie istorijos muziejaus atidarymą Senasalio pradinėje mokykloje]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2004, gruod. 9-15, p. 1, 3.
4. Adamovič, Kristina. Mikołajkowy prezent: w Starym Siole – muzeum na miarę rejonu. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2004, 7 grudnia, p. 1, 3.
5. Kuckiewicz, Katarzyna. Okazały jubileusz wiejskiej szkoły: [Senasalio pradinės mokyklos 40-osioms metinėms, Vilniaus rajonas]. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2008, 15 maja, p. 7.
6. Lewicki, Jan. Królestwo zabawek i kamieni: w Starosielskiej Szkole Początkowej otwarto nowe muzea. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2006, 14-20 grudnia, priedas „Rota“, p. 2.
7. Lewicki, Jan. „Ocalić przed potopem czasu“: [apie mokyklos muziejaus atidarymą Senasalio pradinėje mokykloje] // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2004, 9-15 grudnia, p. 1, 3.
8. Szkoła- Przedszkole w Starym Siole. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 376.
9. Stare Sioło // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1888. – T. 9. (Pożajście-Ruksze). – p. 242; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/242>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2018