Šikšniškės

Šikšniškės – kaimas Buivydžių seniūnijoje.

Statistikos departamento duomenimis Šikšniškių kaime gyvena 4 (2011 m.) gyventojai [1].

2014 m. Šikšniškėse Julius Vaitiekūnas įkūrė alaus daryklą „Bravoras Hovalt“, įregistruotą kaip UAB „Giralus“. Darykloje galimi 4 fermentuotų Hovalt alaus rūšių (žr. čia).

Šikšniškėse gimė žymus Lietuvos menininkas Česlovas Polonskis (g.1946 m.). Šiuo metu jis dirba sieninės tapybos dailininku-restauratoriumi. Aktyviai dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje. Č. Polonskis yra Dailininkų sąjungos ir „Plekšnės“ klubo narys [3, 4].

Kalbininko Jono Jurkšto teigimu, vietovardis Šikšniškės yra lietuviškas asmenvardinės kilmės oikonimas [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Šikšniškes informacijos beveik nėra, išskyrus trumpą žynutę 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Kaimas minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1796) bei Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 21.
3. Polonskis, Česlovas. Ieškojimai: [kūrybos albumas]. – Vilnius: [Petro ofsetas], 2019 (Vilnius: Petro ofsetas). – 89, [3] p.: iliustr., portr.
4. Polonskis, Česlovas. Połońscy: skąd ich ród…: wywiad z Czesławem Połońskim, konserwatorem dzieł sztuki, artystą malarzem. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2014, 20-26 marca (nr 12), priedas „Rota“ (nr 796), p. 6.
5. Szykszniszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1892. -T. 12 (Szlurpkiszki-Warłynka). – p. 104; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/104>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019