Sirutiškės

Sirutiškės – kaimas Kalvelių seniūnijoje, 1 km nuo Šumsko, prie kelio Vilnius–Šumskas. 

Kaime gyvena 12 žmonių. Iš jų – 8 vyrai ir 11 moterų (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Sirutiškių kaimą informacijos beveik nėra. Ši vietovė minima Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Informacijos apie pilkapyną galima rasti „Kultūros paminklų enciklopedijos“ [2] II tome, „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ [4], Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ [3], Arūno Starzdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [6].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų rodo šalia kaimo esantis Sirutiškių pilkapis.

XX a. pradžioje Šumsko valsčiuje nurodoma Sirutiškių sodyba su 5 gyventojais, priklausiusi Komarui [6].

Sirutiškių pilkapis yra regioninės reikšmės archeologinis paminklas. Šis valstybės saugomas objektas 1992 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 314]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Katalynas, Kęstutis. Sirutiškių pilkapis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 332.
3. Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąrašas. – Vilnius. – 1993. – p. 31.
4. Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius, 1974. – T. 3, p. 78.
5. Sirutiškių pilkapis [Sirutiškių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5680]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
6. Strazdas, Arūnas. Sirutiškės, Kalvelių seniūnija // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. – P. 27-28. Prieiga prie internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf.>.                                                                                                                                                                                                    

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016