Skaidiškės

Skaidiškės – kaimas Nemėžio seniūnijoje, 3 km į šiaurės rytus nuo Rudaminos.

Skaidiškės yra antrasis pagal dydį Lietuvos kaimas. Jame gyvena 4133 gyventojai (2013) [2].

Kaime veikia mokykla-darželis [13], poliklinika. Yra dienraščio „Lietuvos rytas“ spaustuvė, AB „Nemėžio komunalininkas“.

Vertingos istorinės informacijos apie Skaidiškių kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žodine „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [12]. Bendrojo pobūdžio informacija apie Skaidiškes pateikiama „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [5], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [6], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [7]. Apie Skaidiškių lobį rašė Vytautas Aleksiejūnas leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais“ [1].

Skaidiškių kaimo istorija siekia XVII–XVIII amžius. Yra žinoma, kad 1865 metais Skaidiškėse (lenk. Szkodziszki) buvo 16 namų, kuriose gyveno 15 pravoslavų ir 266 katalikai [12].

XIX a. Rudaminos dvaras (dab. Skaidiškių kaimas) priklausė pulkininkui Suchodolejui. Tuometinis dvaro savininkas vietos kapinėse pastatė koplyčią. Ji buvo skirta laidojimo reikmėms [9]. XX a. pradžioje šį dvarą nusipirko Stanislovas Bochovicas. Kadangi pirkimo sandoris buvo sudarytas 1908 m. balandį (balandis – lenkiškai kwiecień), nuo to laiko Skaidiškes imta vadinti Kvietniovo (Kwietniowo). Paskutinis dvaro savininkas S. Bochvicas mirė Skaidiškėse. Jis buvo palaidotas prie koplyčios. Po Antrojo pasaulinio karo koplyčia buvo uždaryta ir tik 2001 m. senoji koplyčia buvo atstatyta ir iškilmingai pašventinta. Jai suteiktas Dievo Gailestingumo apaštalės Šv. Faustinos (Helenos Kovalskos) vardas [9, 10, 11].

XIX a. Skaidiškėse, dvaro teritorijoje, šalia tvenkinio įveistas parkas. Parko teritorijoje yra fontanas. 1958 m. parkas paskelbtas valstybės saugomu objektu, 1986 m. priskirtas prie Vilniaus rajono gamtos paminklų [3].

1986 m. Skaidiškių kaime rastas lobis, kurį sudaro 225 XVI–XVII a. monetos. Manoma, kad lobis buvo užkastas XVII a. pradžioje. Vėliausia moneta – Zigmanto Vazos Rygos šilingas – nukaldinta 1600 metais [1, 8].

2010 m. kaime prie Sodžių, Ąžuolo ir Nemėžio sankryžos pastatyta skulptūra „Angelų kryžius“ (skulpt. Kęstutis Krasauskas). Skulptūros fundatorius – Skaidiškių verslininkas Eimontas Janušas [4].

Kaime veikia Vilniaus rajono CB Skaidiškių kaimo filialas, savo veiklą skaičiuojantis nuo 1951 metų. Bibliotekos fonde sukaupta 5526 fiz. vnt. dokumentų, iš kurių kraštotyros fondą sudaro apie 20 fiz. vnt. spaudinių. Kraštotyros kartotekos apimtis apie 50 kortelių.

Literatūra ir šaltiniai

1. Aleksiejūnas, Vytautas. Skaidiškių ir Altoniškių kaimų lobiai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – Vilnius, 1986/87, P.192.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Isokas, Gediminas. Rudaminos (Skaidiškių) parkas // Isokas Gediminas. Lietuvos gamtos paminklai. – Vilnius, 1995. – P. 384.
4. Levicki, Jan. Naujas kryžius Skaidiškėse. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2010, rugs. 23-29, p. 25.
5. Skaidiškės // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 211.
6. Skaidiškės // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 17.
7. Skaidiškės // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2012. – T. 21, p. 769.
8. Skaidiškių lobis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2012. – T. 21, p. 769.
9. Skaidiškių Šv.Faustinos koplyčia = Kaplica pw. św. Faustyny w Skojdziszkach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 96-97.
10. Vorobej, Teresa. Istoriniai Skaidiškių atspindžiai. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2006, lapkr. 23-29, p. 6.
11. Lewicki, Jan. Relikwiarz św. Faustyny w Skojdziszkach // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2006, 19-25 października, priedas „Rota“, p. 1.
12. Szkodziszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1889. – T. 11 (Sochaczew-Szlubowska Wola). – p. 923; Prieiga per internetą <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_XI/923>.
13. Szkoła- Przedszkole w Skojdziszkach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 387.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2018