Skaisteriai

Kaimas Mickūnų seniūnijoje, Vilniaus rajono rytuose, 3 km į pietryčius nuo Mickūnų. Per Skaisterius teka upelis Skaistera (Vilnijos kair. intakas).

Skaisteriai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 461 gyventojas. Iš jų – 228 vyrai ir 233 moterys [1].

Yra pradinė mokykla [7], parduotuvė. Veikia Žemės ūkio bendrovė „Skaisteriai“ bei kelios UAB.

Kalbininko Jono Jurkšto teigimu, vietovardis Skaisteriai kilo nuo Skaisteros upelio pavadinimo [2].

Apie Skaisterių kaimą informacijos labai mažai. Šiek tiek istorinių duomenų apie kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6]. Bendrojo pobūdžio informacijos apie gyvenvietę yra „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [4], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [5]. Kaimas minimas Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2] bei „Vietovardžių žodyne“ (Vilnius, 2007 m.). Šiek tiek informacijos yra periodinėje spaudoje, internete.

Rašytiniuose šaltiniuose Didieji ir Mažieji Skaisteriai minimi nuo karaliaus Žygimanto Augusto laikų. Pvz. 1554 metų Rokantiškių seniūnijos apraše rašoma, kad Mažųjų Skaisterių kaimas užima 8 valakas. Per metus pristato 4 bačkas avižų, 4 vežimus šieno, 4 žąsys ir 4 vištas. Analogiška informacija apraše yra ir apie Didžiuosius Skaisterius [8].

Yra žinoma, kad 1864 m. Skaiteriuose buvo 12 namų, kuriose gyveno 125 katalikai [6].

Kaimo pakraštyje yra kapinės. 2015 m. prie kapinių tvoros pastatyta atminimo lenta, skirta Julijai Bronislavai ir Leonui Olechnovičiams, dovanojusiems žemės sklypą kapinėms įrengti [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 16, 48.
3. Mikulevič, Irena. Verta kartais padaryti ką nors dėl kitų: Olechnovičių šeimos dovana Skaisterių bendruomenei [apie Julijos Bronislavos ir Leono Olechnovičių, dovanojusių žemės sklypą kapinėms įrengti, atminimui skirtos lentos atidengimą Skaisterių kapinėse]. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2015, rugs. 10-16, p. 1, 8-9.
4. Skaisteriai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 212.
5. Skaisteriai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 17.
6. Skajstery // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1887. – T. 10 (Rukszenice-Sochaczew). – p. 635; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/635
7. Szkoła Począdkowa w Skajsterach. – Iliustr. // Szkoły polskie w Republice Litewskiej. – Wilno, 2009. – P. 372
8. Zarys dziejów Nowej Wilejki: Starostwo Rakanciskie za Zygmunta Augusta i Wazow: [rašoma apie Mažuosius Skaisterius] // Nasza gazeta. – 2016, 27 października – 2 listopada, p. 6. Priega per internetą: <http://zpl.lt/2016/10/zarys-dziejow-nowej-wilejki-3/>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017; 2018