Skirlėnai

Skirlėnai – kaimas Sužionių seniūnijoje, Asvejos ežero pietrytiniame krante.

Tai seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 178 gyventojai. Iš jų – 81 vyras ir 97 moterys (2013 m.) [1].

Yra paštas. Veikia Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centro Skirlėnų skyrius.

Skirlėnuose gyvena lenkų kalba rašanti poetė Regina Pščolovska. Yra išleisti keli jos poezijos rinkiniai [7].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Skirlėnų kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [3], Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [4] ir 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [8]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje bei internete.

Yra žinoma, kad 1769 m. tuometiniai savininkai, Vlaskų-Pakošių šeima, pardavė Skirlėnus Ašmenos pulkininkui Leonui Sorokai. 1864 m. Skirlėnuose buvo 8 sodybos, kuriuose gyveno 78 katalikai [7].

Nuo 1999 m. Skirlėnų kaime veikia koplyčia (Koplyčios g.3). Ji priklauso Sužionių Šv. Felikso Valua parapijai. Koplyčia įrengta buvusiame gyvenamajame name. Šį namą tikintiesiems kaimo gyventojams, kuriems sunku nuvykti į parapijos bažnyčią Sužionyse, paaukojo Janina ir Stanislovas Čaplinskai [5].

Jadvyga Ingielevič (Jadwiga Ingielewicz) savo eilėraščius „Weś“ yra skyrusi Skirlėnų kaimui. Pažymėtina, kad eilėraštyje rašoma ir apie Skirlėnų kaimo biblioteką [2].

Skirlėnų bei aplinkinių kaimų gyventojus aptarnauja Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos Skirlėnų kaimo padalinys. Biblioteka įkurta 1955 metais. Bibliotekos fondą sudaro apie 6 tūkst. fiz. vnt. dokumentų, iš kurių apie 15 kraštotyros spaudiniai. Kraštotyros kartotekos apimtis – apie 50 kortelių. Yra trys kompiuterizuotos darbo vietos skaitytojams [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013 10 24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Ingielewicz, Jadwiga. Weś: [eilėraštis] // Ingielewicz, Jadwiga. Kwitnący sad jesienią. – Wilno, 2001. – P. 65.
3. Skirlėnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 220.
4. Skirlėnai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 26.
5. Vilniaus raj. CB Skirlėnų fil. // Lietuvos bibliotekos. – Vilnius, 2000. – D. 1: Savivaldybių viešosios bibliotekos.- p. 116.
6. Vorobej, Teresa. Maži didelės bažnyčios namai: [Skirlėnų kaimo gyventojai paminėjo savo koplyčios 15-ąjį jubiliejų. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2014, spal. 23-29, p. 8.
7. Poetka Wileńszczyzny: „Być dobrą dla ludzi“: [apie poetę Reginą Pščolovską]. – Portr. // Kurier Wileński. – 2007, 19 czerwca, p. 6.
8. Skirlany // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1889. – T. 10 (Rukszenice-Sochaczew), p. 677; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_X/677>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.