Slabada

Kaimas Veprių seniūnijoje, 1 km nuo Veprių miestelio.

Kaime gyvena 9 žmonės, iš jų: 4 vyrai ir 5 moterys (2011) [1].

Slabada – nutautėjusių dvarininkų pamėgtas slaviškas gyvenviečių pavadinimas. Rusios (XI–XVIII a.) sloboda – taip iš pradžių buvo vadinamos laisvųjų žemdirbių gyvenvietės, vėliau – kaimai ir ypač priemiesčiai [2].

Apie Slabados kaimo praeitį rašė muziejininkas, kraštotyrininkas Jonas Žentelis monografijoje „Vepriai” [3-5], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [2]. Informacijos apie vietovę yra šalies ir rajono periodikoje, internete.

1836 m. Veprių dvaro inventoriaus surašyme minima Slabados kaime prie upės esanti smuklė (karčema) ir prieplauka su keltu ant dviejų valčių ir lynu [3].

1907 m. Slabadoje veikė plytinė, kurią įsteigė Veprių dvaro valdytojas Marijonas Broel Pliateris. Iš šioje plytinėje pagamintų plytų 1910 m. pastatyta Veprių bažnyčia, dalis Veprių dvaro pastatų (oficina, du kumetynai), daug išvežta į kitus dvarus. Pirmojo pasaulinio karo metais plytinė buvo sugriauta ir nebeatstatyta [4].

Palei Veprių ežerą, maždaug už vieno kilometro nuo Veprių bažnyčios buvo Slabados kapeliai. Kadangi Slabados kaimas buvo mažas, tikėtina, jog tie kapeliai buvo ir Veprių kapinės. Dabar toje vietoje yra nedidelis pušynėlis [5].

Slabados kaime, šalia Šventosios upės ir Veprių ežero, nuo 1998 m. įsikūrusi Kamilės ir Rimvydo Bajorinų etnografinio stiliaus kaimo turizmo sodyba „Juodasis namas”.

Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 131.
3. Žentelis, Jonas. Tiltai per Šventąją ties Vepriais. – Iliustr. // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 460-464.
4. Žentelis, Jonas. Ūkinė veikla Veprių valsčiuje: pramonė, verslas, prekyba: [apie Slabados plytinę, p. 431-432] / Jonas Žentelis, Audronė Žentelytė. – Iliustr. – Bibliogr. str. gale // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 429-449.
5. Žentelis, Jonas. Veprių valsčiaus kapinės: [apie Slabados kapelius, p. 1013]. – Iliustr. // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 1002-1018.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2014; 2016