Šlepiškės

Šlepiškės – kaimas Buivydžių seniūnijoje, 6 km nuo Buivydžių.

Šlepiškese gyvena 19 žmonių. Iš jų – 12 vyrų ir 7 moterys (2013 m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Šlepiškes informacijos beveik nėra. Vietovė minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Šlepiškių pilkapyną rašoma leidinyjeArcheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 m“ [2]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų patvirtina šalia kaimo esantis, datuojamas I t-mečio II pusė – II t-mečio pradžios, pilkapynas.

1997 m. Šlepiškių pilkapynas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-08-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Šlepiškių pilkapynas [Šlepiškių k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 30360]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-08-29]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Vaitkevičius, Vykantas. Santakos pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2005, p. 85.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017