Smigliai

Smigliai – kaimas Zujūnų seniūnijoje, 8 km nuo Buivydiškių, dešiniajame Neries krante, Griovių geomorfologinio draustinio teritorijoje.

Kaime gyvena 42 žmonės (2021 m.).

Kaimo pavadinimas Smigliai (Szmigle) galimai kilęs iš lenk. śmigły „aukštas, lieknas“ [4].

Apie Smilgių kaimą informacijos labai mažai. Kaimas minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Smilgių senovės gyvenvietės rašoma „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ (Vilnius, 1974, T.1). Apie kaime esančią Šventvietę rašo Vikantas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [3]. Vietinių žmonių prisiminimų yra Vykinto Vaitkevičiaus knygoje Neris. 2007 metų ekspedicija“ [4]. Kažkiek informacijos yra internete.

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija 2 archeologų aptiktos Smilgių senovės gyvenvietės. Smiglių senovės gyvenvietė ir Smiglių senovės gyvenvietė II 1995 m. įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės archeologiniai paminklai [1, 2].

Smilgių kaime yra šaltinis Gyvasis vanduo. Tikima, kad šio šaltinio vanduo teikia sveikatos. Ši vieta įtraukta į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Smiglių senovės gyvenvietė [Smiglių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k.21521]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Smiglių senovės gyvenvietė II [Smiglių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k.21522]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Vaitkevičius, Vykintas. Smilgiai, Zujūnų seniūnija: Šaltinis Gyvasis vanduo // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 92.
4. Vaitkevičius, Vykantas. Smigliai, Zujūnų sen., Vilniaus r. // Vaitkevičius, Vykantas. Neris. 2007 metų ekspedicija. Kn. 3. – Vilnius, 2010. – p. 121-128.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017, 2024.