Smigliai

Smigliai – kaimas Zujūnų seniūnijoje, 8 km nuo Buivydiškių, dešiniajame Neries krante, Griovių geomorfologinio draustinio teritorijoje.

Kaime gyvena 19 žmonių. Iš jų – 7 vyrai ir 12 moterų [1].

Apie Smilgių kaimą informacijos labai mažai. Kaimas minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Smilgių senovės gyvenvietės rašoma „Lietuvos TSR archeologijos atlase“ (Vilnius, 1974, T.1). Apie kaime esančią Šventvietę rašo Vikantas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [4]. Kažkiek informacijos yra internete.

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija 2 archeologų aptiktos Smilgių senovės gyvenvietės. Smiglių senovės gyvenvietė ir Smiglių senovės gyvenvietė II 1995 m. įtraukti į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės archeologiniai paminklai [2, 3].

Smilgių kaime yra šaltinis Gyvasis vanduo. Tikima, kad šio šaltinio vanduo teikia sveikatos. Ši vieta įtraukta į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-03-29, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Smiglių senovės gyvenvietė [Smiglių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k.21521]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
3. Smiglių senovės gyvenvietė II [Smiglių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k.21522]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Smilgiai, Zujūnų seniūnija:Šaltinis Gyvasis vanduo // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 92

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.