Šventininkai

Šventininkai – kaimas Buivydžių seniūnijoje, 7 km į šiaurės vakarus nuo Buivydžių.

Šventininkai – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 70 žmonių. Iš jų – 28 vyrai ir 42 moterys (2013 m.) [3].

Apie Šventininkų kaimą rašoma istoriko Miroslavo Gajevskio (Mirosław Gajewski) leidinyje knygoje „Nasze podwileńskie ojczyzny“ [7]. Jis minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie Rėvos pilkapyną, kuris yra prie Šventininkų kaimo, rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [4], Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1993). Apie pilkapyno tyrinėjimus rašoma Jono Balčiūno 1979 m. ir 1987 m. žvalgomųjų archeologinių ekspedicijų Vilniaus rajone ataskaitose [1, 2]. Apie Šventininkus rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [6].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija šalia kaimo esantis Rėvos pilkapynas, datuojamas IX–XIII a. [4].

Rašytiniuose šaltiniuose Šventininkų pavadinimas minimas nuo 1461 metų, kai Lietuvos bajoras Andrius Daugirdas padovanojo šį kaimą su 10-čia namų Vilniaus katedrai. Detalesnė informacija apie gyvenvietę siekia XVIII – XIX amžių sandūrą. Tuo metu kaime buvo 17 namų ir jam priklausė 35 valakos žemės Laikui bėgant kaimas augo ir XIX a. pabaigoje turėjo daugiau nei 50 ūkių, kuriuose buvo 300 gyventojų. Čia veikė 4 skyrių pradinė mokykla. 1928 m. mokykloje buvo 59 mokiniai. Prie mokyklos buvo biblioteka [7].

Legendą apie Šventininkų kaimą rasite Vladislavo Sirokomlės muziejaus išleistame rinkinyje „Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna“ [8].

Šalia kaimo yra nedidelės kapinės, apaugusios senais medžiais, neveikiantis daugiau nei šimtą metų.

1993 m. Rėvos pilkapynas įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [5].

Šventininkų gyvenvietė įtraukta į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. 1987 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Vilniaus mieste ir rajone ataskaita. – Vilnius, 1988. p. 112-113. 2. Balčiūnas, Jonas. 1979 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Vilniaus rajone ataskaita. – Vilnius, 1980. p. 42.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-11-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Katalynas, Kęstutis. Rėvos pilkapiai // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1. D. 2: Rytų Lietuva, p. 328.
4. Rėvos pilkapynas [Šventininkų k., Buivydžių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 12108]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-11-25]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Vaitkevičius, Vykintas. Šventininkai, Buivydžių s-ja. – Iliustr. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 96.
6. Gajewski, Mirosław. Świątniki. – Iliustr. // Gajewski, Mirosław. Nasze podwileńskie ojczyzny. – Wilno, 2002. – P. 39-42.
7. O Świątnikach koło Bujwidz // Podwilénskie bajanie: legendy, podania, bajki z okolic Wilna. – Wilno, 2017. – P. 40.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019