Sviliškės

Sviliškės – kaimas Zujūnų seniūnijoje, Vilniaus rajono vakaruose. Kaimas yra Neries regioninio parko teritorijoje, išsidėstęs dešiniajame Neries krante, prie upės kilpų.

Sviliškėse gyvena 8 žmonės. Iš jų – 3 vyrai ir 5 moterys (2013 m.) [1].

Kalbininkas Jonas Jurkštas teigia, kad vietovardis Sviliškės – tai asmenvardinis okonimas [2].

Apie Sviliškių kaimą informacijos labai mažai. Jis minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2] bei 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [4]. Kažkiek informacijos yra internete.

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų liudija archeologų aptikta Sviliškių senovės gyvenvietė.

2008 m. žvalgant gyvenvietę archeologas Algirdas Skrupskelis aptiko lipdytos keramikos grublėtu ir lygiu paviršiumi šukių, geležies šlako, trinamųjų girnų trintuvų fragmentų, perdegusių akmenų, molio tinko gabalų bei vėlyvos žiestos keramikos šukių. 2009 m. Sviliškių senovės gyvenvietė įtraukta į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės archeologinis paminklas [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-03-29, p. 326]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 13.
3. Sviliškių senovės gyvenvietė [Sviliškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 32551]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Ciechanowiszki: [minimas ir Čekoniškių kaimo apylinkei priklausantis Sviliškių kaimas] // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – Warszawa, 1880. – T. 1 (Aa-Dereneczna), p. 679; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/679>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016, 2024.