Taučiuliai

Taučiuliai – kaimas Širvintų rajono pietuose, tarp Musninkų ir Vileikiškių.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  18 gyventojų (2011 m.). Iš jų – 11 vyrų, 7 moterys [1].

Kaime gimė rašytojas Viktoras Brazauskas (1941–2005).  Jis buvo poeto Pauliaus Širvio bičiulis. Paulius Širvys viešėjo Taučiulių kaime pas Viktoro Brazausko motiną Janiną Brazauskienę [2]. 

Apie Taučiulius beveik nėra informacijos. Jie minimi „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [3]. Yra straipsnių periodikoje, internete.

Kaimas pirmą kartą paminėtas istorijos šaltiniuose 1385. 1923 m. čia gyveno 145 žmonės [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Oškinis, Liudvikas. Viešnagė kaip vaistai: iš eskizų rašytojo Viktoro Brazausko portretui. – Portr. // Širvintų kraštas. – 2006, geg. 17, p. 7.
3. Taučiuliai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 277.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016