Terešiškės

Terešiškės – kaimas Marijampolio seniūnijoje. Greta Drebulynės miškas. Per gyvenvietę teka Galinės upė.

Terešiškės – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 270 žmonių. Iš jų – 124 vyrai ir 146 moterys (2011 m.) [1].

Kaime yra 2 parduotuvės. Aplink gyvenvietę įsikūrusios 6 sodų bendrijos.

Kalbininkas Jonas Jurkštas teigia, kad pavadinimas Terešiškės – tai asmenvardinis oikonimas, minimas jau 1506 metais [2].

Istorinių duomenų apie Terešiškes yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Trumpa žinutė yra „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [3]. Kaimas minimas sąraše „Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ мѣстъ со статистическими данными о каждомъ поселеніи, составленный по оффиціальнымъ свѣдѣниямъ. Вильна“ [3] bei Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [6]. Apie šalia kaimo esanti Gyvatės (Matėjaus) kalną rašoma Vykanto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija“ [4]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad XX a. pradžioje kaime gyveno 42 gyventojai [5].

Šalia Terešiškių esantis Gyvatės (Matėjaus) kalnas yra įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą. Pasakojama, kad kažkada senovėje iš kalno išlįsdavo milžiniško didžio gyvatė, kuri rydavo visus praeivius. Anot to paties šaltinio, kalne buvo kapinės [4].


Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 13
3. Terešiškės // Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. 4. – Vilnius, 1988, p. 311.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Terešiškės, Marijampolio s-ja. // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 96.
5. Taraszyszki (Tararyszki) // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1892. – T. 12 (Szlurpkiszki – Warłynka.). – p. 163; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/163>.
6. Гошкевич И.И. Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ мѣстъ со статистическими данными о каждомъ поселеніи, составленный по оффиціальнымъ свѣдѣниямъ. Вильна, 1905, P. 87- 130. Prieiga per internetą: <https://archive.org/details/1905_20200505/page/87/mode/2up>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021