Toliūnai

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 18 km nuo Ukmergės, 4 km nuo Siesikų. Iki 2001 m. Toliūnų kaimas priklausė Deltuvos seniūnijai.

Gyvena 25 žmonės, iš jų: 12 vyrų ir 13 moterų (2011 m.) [3].

Toliūnų kaimo  pavadinimas kilęs iš buvusio tėvavardžio Toliūnas (Tolio sūnus). Dėmenį Tol- turi dvikamieniai asmenvardžiai Tol-dravas, Tol(i)-vaišas, Tol-jotas, Tol-mantas, Tol-vydas ir pan.  Dėmenį Tol- turėjo prūsai ir latviai (Tali-valdis), taigi jis yra labai senas baltų veldinys. Siejamas su žodžiais „toli“, „toli-mas“ [5].

Apie Toliūnų kaimą informacijos nedaug. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [5], apie iš Toliūnų kaimo kilusį fotografą Albiną Kuliešį rašoma Kęstučio Česnaičio knygoje „Portretai: Ukmergės krašto menininkai“ [2], apie tautodailininką Vidą Svalboną – knygoje „Ukmergės rajono tautodailininkai“ [4]. Apie vietovę ir iš jos kilusius žmones rašoma rajono spaudoje, yra informacijos internete.

Toliūnų kaime gimė bankininkas, ilgametis Lietuvos banko valdybos pirmininkas Reinoldijus Šarkinas (g. 1946 m.), fotomenininkas, poetas, daugiau kaip trisdešimties leidinių, tarp jų dviejų fotografijos albumų „Kelionės po Lietuvą akimirkos“ ir poezijos knygos „Žodžiai, kuriais tu netikėjai“ autorius Albinas Kuliešis (g. 1959 m.) [2], tautodailininkas, pynėjas ir verbų rišėjas Vidas Svalbonas (g. 1970 m.) [4].

Toliūnų kaimui eilėraštį „Toli toli sustingęs žalias liūnas…“  yra paskyrusi kraštietė, 1965 m. baigusi Siesikų vidurinę mokyklą, Vilniaus universiteto Vokiečių filologijos katedros docentė Jadvyga Bajarūnienė [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Bajarūnienė, Jadvyga. Toli toli sustingęs žalias liūnas… : (Toliūnai): [eilėraštis]. – Iliustr. // Eskizai. – Nr. 11 (2001), p. 120.
2. Česnaitis, Kęstutis. Kelionė pas tave… : pasakojimas apie fotografą Albiną Kuliešį  // Česnaitis, Kęstutis. Portretai: Ukmergės krašto menininkai. – Ukmergė, 2010. – P. 136-143, 187-188.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Vidas Svalbonas. – Iliustr. // Ukmergės rajono tautodailininkai. – Ukmergė, 2009. – P. 22-23.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 57.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016