Tolučiai

Kaimas Želvos seniūnijoje, 7 km  į pietus nuo Želvos. Ribojasi su Skripėtiškių, Tamošiškių, Kiaukliškių II, Sarapiniškio, Butkūnėlių kaimais. Kaimas priklauso Širvintų dekanato  Kiauklių Švč. Mergelės Marijos apsilankymo parapijai.

Gyvena 118 žmonių, iš jų: 57 vyrai ir 61 moteris (2011) [2].

Kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis kilęs iš trumpinio Tolas mažybinėsmaloninės formos Tolutis. Dvikamienio asmenvardžio dėmuo Tol- yra labai senas baltų veldinys. Siejamas su žodžiais „toli, tolimas” [3].

Apie Tolučių kaimą rašoma knygoje „Pasakojimai apie želvą” [1], vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [3]. Informacijos yra periodikoje, internete.

Buvusio „Žalgirio“ kolūkio centrinė gyvenvietė. Iki 2004 m. veikė Tolučių pradinė mokykla. Privačiame name nuo 1988 m. (prieš tai buvo Bajorų kaime) veikia medicinos punktas. Yra  privati parduotuvė. Kaime veikia 2002 m. įsikūrusi TolučiųBajorų kaimų bendruomenė.
Kaime yra nebeveikiančios kapinaitės.

Kaime veikia Ukmergės rajono savivaldybės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Tolučių kaimo padalinys, kurio aptarnaujamame regione gyvena 248 gyventojai. 1952 m. Butkūnėlių kaime atidaryta biblioteka, kuri buvo kilnojama iš Butkūnėlių į Skripėtiškių, po to į Bajorų ir Tolučių kaimus. Pagal bibliotekos buvimo vietą keitėsi ir jos pavadinimas. Šiuo metu biblioteka įsikūrusi kaimo bendruomenės pastate. Biblioteka kaupia, saugo, skleidžia informaciją apie iškilius krašto žmones, pildo ir ruošia naujus teminius bei personalijoms skirtus aplankus, kraštotyros darbus. Kraštotyros fondą sudaro  64 fiz. vnt., 38 pavad. dokumentai. Kraštotyros kartotekoje kaupiami rajono, regioninių bei respublikinių periodinių leidinių kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra 786 (2016 m.).
 

Literatūra ir šaltiniai

1. Kriaučiūnienė, Zita. Tolučių krašte / Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Iliustr. // Kriaučiūnienė, Zita, Povylienė, Rasa. Pasakojimai apie Želvą. – Ukmergė, 2005. – P. 104-106.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą:<http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 59.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2015; 2016