Ulėnai

Ulėnai – kaimas Rukainių seniūnijoje, 2 km nuo Savičiūnų.

2011 m. surašymo duomenimis Ulėnuose buvo 31 gyventojas [2].

1884 m. spalio 21 d. Ulėnų kaime gimė baltarusių šviesuolius Baleslavas Pačopka.

B. Pačopka kartu su lietuvių veikėjais kovojo dėl baltarusių kalbos atgimimo, bandė ją įtvirtinti bažnyčiose, Vilniaus krašte kūrė pirmąsias baltarusių mokyklas, organizavo leidybą. Šio baltarusių kovotojo gyvenimo siekiai ir darbai liudija tiek artimus lietuvių ir baltarusių tautų siekius, tiek ir tautų istorinio kelio bendrumą [1, 3].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Ulėnus informacijos beveik nėra. Kaimas tik minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), sąraše „Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ мѣстъ со статистическими данными о каждомъ поселеніи, составленный по оффиціальнымъ свѣдѣниямъ. Вильна“ [4] bei leidiniuose apie Baleslavą Pačopką.

Yra žinoma, kad XX a. pradžioje kaime gyveno 68 gyventojai [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Adamkovičius, Aleksandras. Mėginimai sukurti baltarusių katalikų nacionalinę bažnyčią // Voruta. – 2015, rugpj. 29, p. 13.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2021-03-01]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius. – Kn. 21: Vilniaus ir Švenčionių krašte, 2021. – p. 252-253.
4. Гошкевич И.И.Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ мѣстъ со статистическими данными о каждомъ поселеніи, составленный по оффиціальнымъ свѣдѣниямъ. Вильна, 1905, P. 87-130. Prieiga per internetą <https://archive.org/details/1905_20200505/page/87/mode/2up>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021; 2022