Unėniškės

Unėniškės – kaimas  Nemenčinės seniūnijoje.

Kaime gyvena 21 gyventojas (2011m.) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Unėniškių kaimą informacijos beveik nėra. Ši vietovė tik minima „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), sąraše „Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ мѣстъ со статистическими данными о каждомъ поселеніи, составленный по оффиціальнымъ свѣдѣниямъ. Вильна“ [4], leidinyje „Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej“ (Warszawa, 1938, T1). Trumpa žinutė yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3]. Apie šalia kaimo esanti akmenį rašoma Vykanto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietė: Aukštaitija“ [2]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad 1865 m. Unėniškėse gyveno 46 katalikai. Kaimas priklausė Raudondvario dvarui [3].

Šalia Unėniškių Suvelkos miške, bevardžio upelio raiste yra akmuo. Pasakojama, kad akmens vaidendavosi, „užburti žirgai šokinėdavo šviečiančioje liepsnoje“. Kaimo vyrai po akmeniu ieškojo aukso, bet rado tik geležinį kryžių. Dabar akmuo įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą. [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Unėniškės, Nemenčinės s-ja // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 96.
3. Unieniszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1892. – T. 12 (Szlurpkiszki-Warłynka.). – p. 805; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/pl/Slownik_geograficzny/Tom_XII/163>.                                                                                  4. Гошкевич И.И. Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ мѣстъ со статистическими данными о каждомъ поселеніи, составленный по оффиціальнымъ свѣдѣниямъ. Вильна, 1905, P. 87- 130. Prieiga per internetą: https://archive.org/details/1905_20200505/page/87/mode/2up.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021