Uosininkai

Uosininkai (I, II, III) – kaimai Mickūnų seniūnijoje. Kaimus supa miškai.

Uosininkų I kaime gyvena 227 gyventojai, Uosininkų II – 72 gyventojai, Uosininkų III – 87 gyventojai (2013 m.) [1].

Kalbininko Jono Jurkšto teigimu, vietovardis Uosininkai yra nelietuviškos kilmės oikonimas, atsiradęs XIX a. pabaigoje [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Uosininkus informacijos beveik nėra. Vietovardis Uosininkai (lenk. Osinniki) minimas Jono Jurkšto knygoje „Vilniaus vietovardžiai“ [2]. Trumpa žynutė apie Uosininkus (lenk. Osienniki) yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [6]. Vietovė minima Miroslavo Gajevskio (Mirosław Gajewski) knygoje „Historie z okolic Wilna“ [5] bei „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2). Apie  Uosininkų piliakalnį  rašoma atlaseLietuvos piliakalniai[3]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad 1862 m. Uosininkų (lenk. Osienniki) kaime buvo 9 namai, kuriose gyveno 80 žmonių [6].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija šalia kaimo esantis Uosininkų piliakalnis. Piliakalnis gali būti datuojamas I tūkstantmečiu po Kristaus [4].

2010 m. Uosininkų piliakalnis įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą, kaip regioninės reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas [4].

 

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017-08-10]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 40.
3. Uosininkų piliakalnis // Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 382-383.
4. Uosininkų piliakalnis [Uosininkų III k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 33589]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017-08-10]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Gajewski, Mirosław. Z dziejów Mickuni okolic. – Iliustr. // Gajewski, Mirosław. Historie z okolic Wilna. – Wilno, 2007. – P. 100-115.
6. Osienniki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1886. – T. 7 (Netrebka-Perepiat). – p. 634; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_VII/634>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.