Užuežerė

Užuežerė – kaimas Riešės seniūnijoje.

2001 m. surašymo duomenimis kaime buvo 5 gyventojai. 2011 m. – 38 gyventojai [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Užuežere informacijos beveik nėra. Kaimas tik minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2), leidinyje „Wykaz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej“ (Warszawa, 1938, T1), sąraše „Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ мѣстъ со статистическими данными о каждомъ поселеніи, составленный по оффиціальнымъ свѣдѣниямъ. Вильна“[4].  Apie Užuežerės senovės gyvenvietės tyrinėjimus rašoma leidinyje Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais [3].

Apie tai, kad šiose vietose gyventa nuo senų laikų byloje archeologu atrasta Užuežerės senovės gyvenvietė [2].

2007 m. Užuežerės senovės gyvenvietė įtraukta į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip nacionalinis reikšmės archeologinis paminklas [3].


Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Šatavičius, Egidijus. Archeologiniai žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Pietų ir Rytų Lietuvoje / // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – Vilnius, 2005, p. 388-389.
3. Užuežerės senovės gyvenvietė [Užuežerės k., Riešės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 31654]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2021-03-23]. Prieiga per internetą: <https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Гошкевич И.И. Виленская губернія: Полный списокъ населенныхъ мѣстъ со статистическими данными о каждомъ поселеніи, составленный по оффиціальнымъ свѣдѣниямъ. Вильна, 1905, P. 87-130. Prieiga per internetą: <https://archive.org/details/1905_20200505/page/87/mode/2up>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2021