Vaisgėliškis

Viensėdis Lyduokių seniūnijos šiaurės vakaruose, 6 km iki seniūnijos centro. Ribojasi su Šventosios ichtiologiniu draustiniu ir Siesarties upe, Vaisgėliškio mišku.

Gyvena 4 gyventojai, iš jų: 3 vyrai ir 1 moteris (2011) [3].
 
Vaisgėliškio kaimo pavadinimas kilęs iš dvikamienio asmenvardžio Vais–gėlas [4].

Apie Vaisgėliškio kaimą, gyventojus, vietovardžius rašoma leidinyje „Lyduokiai 1499-1999“ [1], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4], apie Vaisgėliškio botanininį vaistažolių draustinį informacijos yra knygoje „Ukmergė: informacinis-reprezentacinis leidinys“ [2]. Informacijos yra periodikoje, internete.

Kaime stovėjo malūnas, kuris 1963 m. buvo nugriautas [1].

1979 m. įsteigtas Vaisgėliškio botaninis vaistažolių draustinis. Jis yra Vaisgėliškio miško pievose, plytinčiose 7,1 ha tarp Šventosios upės ir jos intako Siesarties. Šiose pievose nepaprastai gausiai auga raktažolės, gegužraibės, paprastieji burbuliai, vaistinės noteros, jonažolės, vaistinės baltašaknės, lieknosios plukės, valerijonai ir kitokie retai sutinkami žoliniai augalai. Čia yra vienintelė Lietuvoje gauruotųjų viksvų radimvietė. Siesarties upėje gyvena Europoje saugomos žuvys – kūjagalviai [2].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Navickienė, Albina. Lyduokiai 1499-1999 / Albina Navickienė, Palmira Katinaitė. – Vilnius, 1999, p. 86-87.
2. Ukmergė: informacinis-reprezentacinis leidinys. – Ukmergė [i. e. Vilnius, 2006], p. 8.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-12]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 51.

Parengė: Janina Baškauskienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Lyduokių kaimo padalinys), 2009; 2016