Vederai

Kaimas  Želvos seniūnijoje, 5 km į šiaurę nuo Želvos miestelio.

Gyvena 1 žmogus (2011 m.) [3].
 
Kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Vėderai (tarmiškai nekirčiuotas -ė virsta –e), kuris kilme susijęs su žodžiu „vederas“ („bulvių dešra“) [4].
 
Apie Vederų kaimą informacijos yra knygoje „Pasakojimai apie Želvą” [2], vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė” [4]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje, internete.
 
Kaime gimė Lietuvos teatro aktorius, režisierius Aleksandras Vytautas Kupstas (1898-1964), aktorė Aldona Kupstaitė-Vancevičienė (1925-1995), gydytoja kardiologė, profesorė Marija Danguolė Žemaitytė (g. 1936) [2]. 
 
Yra dalinai veikiančios senosios kaimo kapinaitės, kurios 1989 m. parapijos kunigo A. Avižienio iniciatyva buvo sutvarkytos, pastatytas kryžius. Manoma, kad šios kaimo kapinės, esančios miške, šalia upelio, kurį vietiniai vadina Žydo vardu, atsirado daugiau nei prieš du šimtus metų. Laidoti mirusiuosius čia pradėjo dvaro savininkai. Kaimo kapinaitėse palaidotas ir buvęs dvarininkas Augustas Pac-Pomarnackis, jo žmona (1805-18??), dukra (1834-1860), jo dėdė, pavieto teisėjas Stanislovas Pac-Pomarnackis (1761-1845).  Šias kapinaites vienos viešnagės metu pašventino Vederuose lankęsis Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Apie tai liudija dvarininko A. Pac-Pomarnackio antkapinio paminklo užrašas, kad kapas pašventintas „viskupa zemaicziu metuose 1852 rugsieja 13“ (kalba netaisyta) [1].
 

Literatūra ir šaltiniai

1. Ežerskytė, Loreta. „Kas jūs esate, mes buvome. Kas mes esame, jūs būsite…”: [apie Dvareliškių ir Vederų kapines]. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2010, spal. 30, p. 1, 12.
2. Kriaučiūnienė, Zita. Pasakojimai apie Želvą / Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. Pasakojimai apie Želvą. – Ukmergė, 2005, p. 78-79, 102.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 109.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016