Vievininkai

Vievininkai yra Vievio seniūnijoje, pietinėje ir vakarinėje Vievio ežero pakrantėje. Per kaimą eina kelias Vievis–Semeliškės.

Vievininkuose gyvena 135 žmonės: 61 vyras ir 74 moterys (2021) [1].

Kaime yra didelis Daivos Urbonavičiūtės putpelių ūkis.

Šiek tiek rašyta apie kaime esantį Vievininkų kapinyną ir čia vykdytus archeologinius žvalgomuosius tyrimus: Giedriaus Kazlausko [3], Arūno Strazdo straipsnis [5], tyrimų ataskaita [4].
Vievininkų kapinynas (0,37 ha) datuojamas XVI a. vid. – XVIII a. Jis įtrauktas į kultūros paveldo registrą [6].
Kapinynas įrengtas nedidelėje smėlio kalvelėje, ilgai buvo ariamas, todėl apardytas. Jame buvo randama daug žmonių kaulų, pavieniai radiniai: vinis, žalvarinis juostinis žiedas, puodo šukė ir 16 įvairių monetų, kaldintų 1521–1665 m. Tačiau išsamūs tyrinėjimai čia atlikti nebuvo [2, 3, 5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų ir būstų surašymai : Gyventojai gyvenamosiose vietovėse [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/9601028/Gyventojai_gyvenamosiose_vietovese.xlsx>.
2. Ivanauskas, Eugenijus. Monetos ir žetonai Lietuvos senkapiuose 1387–1850. – Vilnius, 2001. – P. 215–216.
3. Kazlauskas, Giedrius. Kapinynai // Elektrėnų kronika. – 2014, rugs. 26–spal. 2, p. 7.
4. Strazdas, Arūnas. 1995 metų archeologijos objektų žvalgymo Neringos mieste, Skuodo ir Trakų rajonuose ataskaita. – 1995, Kultūros paveldo centro archyvas, f. 28, b. 22, p. 10.
5. Strazdas, Arūnas. Archeologijos objektų žvalgymas ir žvalgomieji kasinėjimai 1995 m. – Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1994/1995, p. 306; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/1994-1995/304-307.pdf>.
6. Vievininkų kapinynas [Vievininkų k., Vievio sen., Elektrėnų sav.; u. k. 30764]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2022 [žiūrėta 2022-04-29]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/b2bc2b54-22d8-4138-a8e6-da8fba4f0a90>.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka) 2016, 2022.