Vileikiškiai

Kaimas Širvintų rajono savivaldybės teritorijoje, Musninkų seniūnijoje, 5 km į šiaurės rytus nuo Musninkų. Plentai į Širvintas, Musninkus [8]. 19-20 a. buvo palivarkas. Sovietinės okupacijos metais buvo apylinkės centras (1950–1963), kolūkio centro gyvenvietė. Šiuo metu – seniūnaitijos centras [7, 8].

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  322 gyventojai (2011 m.). Iš jų – 156 vyrai, 166 moterys [4].

Apie Vileikiškius, Vileikiškių pradinę mokyklą rašoma  2005 m ,,Versmės“ leidyklos išleistoje monografijoje ,,Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ iš serijos ,,Lietuvos valsčiai” [3, 6], lietuviškose enciklopedijose [7, 8], periodikoje.

1934 m pradėjo veikti Vileikiškių pradinė mokykla. Vėliau mokykla išaugo į aštuonmetę. Metams bėgant, mažėjant mokinių skaičiui, vietoj aštuonmetės, vėliau – pagrindinės mokyklos – beliko pradinė mokykla, o nuo 2011 m nebeliko jokios [5].
Kaime susikūrusi aktyvi Vileikiškių kaimo bendruomenė, kuri atšventė dešimties metų sukaktį [6]. 2010 m Vileikiškiuose atidarytas vaikų dienos centras ,,Lašelis” (vadovė Andželika Bagočiūnienė) [1].

Kaime veikia Širvintų savivaldybės viešosios bibliotekos Vileikiškių filialas. Vileikiškių biblioteka įsteigta 1955 m spalio 1 dieną (Alyvų g. 3). Biblioteka kaupia, saugo, skleidžia informaciją apie krašto vietoves, iškilius krašto žmones, pildo ir ruošia naujus teminius bei personalijoms skirtus aplankus, kraštotyros darbus. Kraštotyros  kartotekoje kaupiami rajono, regioninių bei respublikinių periodinių leidinių, kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra apie 1400. Vileikiškių kaimo bibliotekos iniciatyva kasmet organizuojama knygų ir periodinių leidinių paramos akcija bibliotekai ,,Iš širdies”. Prie šios akcijos kasmet prisideda nemažai rėmėjų [2, 3].

2012 m. vasario 28 d. ant Vileikiškių bibliotekos sienos buvo atidengta memorialinė lenta atminti kraštiečiui rašytojui Viktorui Brazauskui  (1941–2005), kuris mokėsi Vileikiškių mokykloje. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Bonikatas, Remigijus. Vileikiškiuose sukurtas [vaikų dienos centras] ,,Lašelis…“. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2010, kovo 12, p. 7.
2. Gigaškaitė, Virginija. Tradicinė kasmetinė akcija ,,Iš širdies“ // Širvis. – 2015, gruod. 9, p. 2.
3. Gigaškaitė, Virginija. Vileikiškių biblioteka // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 763-764.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-09]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Iš pradinės išaugo į pagrindinę, kol galiausiai nebeliko jokios: [apie Vileikiškių mokyklą]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2015, gruod. 30, p.
6. Jankauskienė, Birutė. Vileikiškių kaimo bendruomenės darbai ir viltys. – Iliustr. // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 840.
7. Vileikiškiai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1988. – T. 4, p. 517.
8. Vileikiškiai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2014. – T. 25, p. 165.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016