Vinkšnabrastis

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 9 km nuo Musninkų. Per Vinkšnabrasčio kaimą visada ėjo tiesiausias kelias iš Gelvonų į Musninkus ir Kernavę. Kaimas yra tarsi kryžkelėje  vienodai (maždaug 10 km) nutolęs nuo Gelvonų, Musninkų, Bagaslaviškio ir Čiobiškio.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena 11 gyventojų (2011 m.). Iš jų – 5 vyrai, 6 moterys [2].

Vinkšnabrasčio kaimo pavadinimas siejamas su gausiai vinkšnomis apaugusia Širvinta (dabar šių medžių likę nedaug, prieš keliolika metų jie išdžiūvo nuo kažkokios ligos) [2].

Apie Vinkšnabrastį, 1923 m. įsteigtą Vinkšnabrasčio pradinę mokyklą rašoma leidinyje „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ [1, 2], yra straipsnių periodikoje.

Baudžiavos laikais Vinkšnabrastis priklausė Santariškių dvaro ponui Lukoševičiui. Antrasis pasaulinis karas kaimo beveik nepalietė. Antroji sovietų okupacija sujaukė ramų nuošalaus kaimo gyvenimą. Kaimo vyrams atėjo neramios dienos, prasidėjo mobilizacija į Raudonąją armiją. Norėdami išvengti mobilizacijos, aukštuose Širvintos skardžiuose jie darėsi slėptuves. Mantinionių ir Lapšių miškuose ėmė telktis legendinio Jono Misiūno-Žaliojo Velnio partizanų būriai [3].

Gražus Vinkšnabrasčio kaimas nespėjo visai numirti. Nors kaime gyvena tik kelios šeimos, tačiau tuščius namus perka vilniečiai, vasaromis poilsiauti atvažiuoja vaikai, anūkai.

Literatūra ir šaltiniai

1. Buchaveckas, Stanislovas. Vinkšnabrasčio pradžios mokykla 1939–1940 mokslo metais. – Santr. angl. – Bibliogr. išnašose // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 637-638.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Švobienė, Regina. Kaimas prie vinkšnų brastos. – Iliustr. // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 502-508.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016