Viršuliškiai

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 3 km į rytus nuo Musninkų miestelio ir 3 km į vakarus nuo Bartkuškio. Seniūnaitijos centras. Prateka Musės upė.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  81 gyventojas (2011 m.). Iš jų –  36 vyrai,  45 moterys [1].

Informacijos apie Viršuliškių kaimą labai mažai. Apie dvarą rašoma leidinyje „Lietuvos dvarai“ (T. 2. Vilnius, 2009), periodikoje, internete.

Viršuliškių dvaro sodyba pakeliui iš Musninkų į Bartkuškį – registrinė paveldo vertybė: medinis ponų namas,  su atviru prieangiu, kurį remia keturios masyvios kolonos, kumetynas, vežiminė, svirnas [2, 3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Viršuliškių dvaras: krašto dvarai. Spindesys ir skurdas. – Iliustr. // Širvinta. – 2009, spal. 24, p. 9-10.
3. Viršuliškių dvaro sodyba: [Musninkų sen., Širvintų r.; u.k. 703]. Kultūros vertybių registras. [interaktyvus].  2015 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/>.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016