Žadžiai

Kaimas Širvintų rajono savivaldybėje, 3 km nuo Musninkų.

Statistikos departamento duomenimis  kaime gyvena  7 gyventojai (2011 m.). Iš jų –  3 vyrai,  4 moterys [1].

1976 m. minimas tarp kaimo vietovardžių. Pavadinimo kilmė nežinoma [2].

Informacijos apie Žadžių kaimą beveik nėra. Apie čia esančią šventvietę rašoma archeologo Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės“ [2].

Kaime yra senoji Lietuvos šventvietė – Svenciūnų miškas [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-12-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Žadžiai: Svenciūnų miškas // Vaitkevičius Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, [2006]. – P. 141.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2016