Žagarinė

Žagarinė – kaimas Šalčininkų rajone, Baltosios Vokės seniūnijoje prie kelio į Vilniaus–Eišiškių plentą. Per kaimą teka Merkys ir eina Papio kanalas, jungiantis Merkį su Papio ežeru. Iš šiaurės kaimas jungiasi su Baltosios Vokės miestu, iš pietų – Šakų pelkė. Žagarinę supa Rūdninkų giria. Kaimas priklauso Rūdninkų parapijai [1, 4, 6].

Apie Žagarinę rašoma ,,Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [4], jis minimas istorikų Stanislovo Buchavecko ir Mečislavo Machuliako knygose [1, 5], leidinyje ,,Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [3]. Apie devoninio silicito radinius Žagarinės kaimo apylinkėse rašoma periodikoje. Periodikoje minimas ir Žagarinės kaimo folkloro reikšmingumas [7].

Kaimas įsikūrė po baudžiavos panaikinimo [1, 2, 5]. 1994–1995 m. atliekant archeologinius tyrinėjimus Žagarinėje aptikta akmens amžiaus radimviečių [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 233.
2. Linčius, Augustinas. Devoninio silicito radinys Žagarinėje (Šalčininkų r.). – Iliustr. // Geologijos akiračiai. – 2015, Nr. 2, p. 40–41.
3. Ostrauskas, Tomas. Merkio upės pakrančių archeologiniai žvalgymai: [apie Žagarinės akmens amžiaus radimvietes] // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 1994/95, p. 329–330.
4. Žagarinė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1971. – T. 3, p. 862.
5. Machulak, Mieczysław. W stronę Solecznik. Turystycznym szlakiem po rejonie Solecznickim. – Krosno, 2007, p. 217.
6. Machulak, Mieczysław. W dolinie Mereczanki. Gminy miejscowości w dorzeczu Mereczanki. – Połaniec, 2014, p. 62.
7. Сотрудницы Балтойивокского дома культуры будут собирать народный фольклор в Жагарине // Вести Шальчи. – 2018, 11 сентября, p. 4.

Parengė: Kristina Slavinska (Šalčininkų SVB), 2019